Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d'educació secundària

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària té per objectiu oferir orientacions sobre les maneres d’actuar davant fets relacionats amb el consum de drogues als centres educatius (intoxicacions, consums dins del centre o fora, tinença il·lícita de drogues, etc.).