Perfils professionals docents

El Departament d'Educació porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari (dependent del Departament) en qualsevol situació administrativa i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats)

La definició de cada lloc de treball docent específic ha d’establir el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica o de formació acreditada dels lloc, adequats a les característiques individualitzades  i a les seves funcions específiques, d’acord amb el projecte educatiu del centre i del projecte de direcció.