Què són les xarxes per al canvi?

Xarxes per al Canvi és el programa que emmarca el treball en xarxa entre els centres educatius de la ciutat de Barcelona:

  • per afavorir la transformació educativa
  • per alinear i compartir la visió de centre
  • per millorar i canviar les pràctiques per avançar en l’aprenentatge de l’alumnat
  • per aprendre els uns dels altres compartint reptes i experiències
  • per compartir referents i un marc comú de cultura de canvi

Organització de les sessions de Xarxa

  • 4 sessions + 1 sessió plenària a final de curs
  • cada sessió es fa en un centre de la xarxa que fa d’amfitrió
  • hi participen representants de cada centre que connecten la feina feta a la xarxa amb la pràctica del centre
  • l’equip de dinamització està compost per tècnics i tècniques dels CRP, que dinamitzen les xarxes de cada territori
  • totes les xarxes de la ciutat comparteixen uns propòsits i unes línies d’acció, però cadascuna treballa des de la seva singularitat i les seves característiques pròpies

L’acció de les Xarxes per al canvi té com a base un col·lectiu docent compromès, que estableix vincles eficaços amb els centres del seu entorn, per donar-se suport mutu i per compartir l’esforç, les inseguretats i els dilemes que suposa un procés de canvi.