Professorat i PAS

Curs d'iniciació a la tasca docent

La regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, preveu que els mestres i professors seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent durant el primer curs en què hagin estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre docent.

Informació sobre les exempcions al curs d'iniciació

En relació amb les exempcions al curs d’iniciació a la tasca docent i d’acord amb  l’Annex 1 de la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent, està exempt de realitzar-lo el personal interí o substitut que tingui una experiència docent prèvia en ensenyaments reglats, de 12 mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

La justificació s’ha de presentar d’acord amb el que preveu l’Annex 1 de la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener.

El termini per sol·licitar i acreditar aquesta exempció és durant el període d’inscripció al curs de formació, obert entre l’1 i el 12 de desembre i no es poden admetre sol·licituds presentades fora d’aquest termini.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail