Planes de trabajo del Consorcio de Educación

Plan de choque contra la segregación, por la igualdad de oportunidades y el éxito educativo

Histórico de planes de trabajo

Una de les línies de treball prioritària del pla de treball és la col·laboració amb les districtes municipals. En aquest sentit la Comissió permanent del Consell de direcció de data 3 de març de 2014 pel qual s'aprova l'elaboració pels Plande treball en l'àmbit edicatiu als seu districte de la ciutat, com a eina de col·laboració en el territori, entre el OConsroci d'Educacó i l'Ajuntament de Barcelona.