Torna

Neix Xarxes per al canvi, un projecte d’innovació educativa propi per a Barcelona

19/01/2017

En aquest projecte, el Consorci d’Educació, Escola Nova 21, I’ICE de la UAB i Rosa Sensat han sumat esforços per la innovació, amb el repte que en tres anys tots els centres educatius de la ciutat puguin estar immersos en algun projecte de millora sostenible des del treball en xarxa. La iniciativa s'ha presentat aquest matí als directors i directores dels centres públics d'ensenyaments obligatoris de la ciutat en un plenari extraordinari dedicat a la innovació que s'ha celebrat al CCCB.

El Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, l’ICE de la UAB i l’Associació Rosa Sensat han acordat sumar les diferents iniciatives en un projecte conjunt d’innovació educativa per a Barcelona: Xarxes per al canvi. Amb aquest acord, liderat pel Consorci, es vol ajudar els centres de la ciutat a avançar des del treball conjunt cap a un propòsit educatiu competencial i unes pràctiques d’aprenentatge actualitzades.

El projecte Xarxes per al canvi tindrà 3 anys de durada, amb la voluntat que generi un sistema de treball autosostenible que es mantingui i creixi. A les xarxes, d’entre 6 i 10 centres cadascuna, es treballaran coneixements i procediments sobre l’horitzó comú de canvi, s’impulsaran processos de capacitació de forma col·laborativa i es compartiran experiències dels centres sobre el seu procés de transformació.

El programa s'ha donat a conèixer aquest matí als directors i directores dels centres públics d'ensenyaments obligatoris de la ciutat en un plenari extraordinari dedicat a la innovació que s'ha celebrat al CCCB, amb la presència de la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La gerent del Consorci, Mercè Massa, ha presentat el conveni de col·laboració que permetrà desenvolupar aquesta iniciativa acompanyada de representants de les altres tres institucions que hi participen:. La directora de l'Àrea d’Innovació, programes i formació del Consorci, Marta Comas, ha conversat sobre el projecte amb Eduard Vallory, director d'Escola Nova 21; David Vilalta, dee la Unitat de formació de l'ICE de la UAB; i Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat.

 

El 94% dels centres de la ciutat estan vinculats a processos d'innovació

En el marc del plenari la gerent del Consorci també ha presentat el resultat del qüestionari sobre innovació que s'ha enviat als centres públics de Barcelona, que ha posat en evidència que en aquests moments el 94% dels centres de la ciutat estan vinculats a processos d'innovació de millora. El resultat d'aquesta enquesta també apunta, entre altres coses, que en el cas dels 67% dels centres tot l'equip està implicat en aquest procés i que els aspectes que més es prioritzen en la innovació són la metodologia, la formació docent, l'organització d'alumnes i els espais. L'inspector en cap Barcelona, Xavier Chavarria, el subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament, Àngel Domingo, i el comissionat d’Educació i Universitats de l'Ajuntament, Miquel Àngel Essomba han comentat diversos aspectes relacionats amb aquests processos d'innovació que viuen els centres de la ciutat.

 

El canvi educatiu com a eina d’equitat

La voluntat del projecte Xarxes per al canvi és impulsar una estratègia d’innovació que posi al mateix nivell l’equitat i la qualitat educatives, amb l’objectiu de garantir-ho per a tots i cadascun dels infants i joves de la ciutat, des d’una visió d’escola inclusiva. Així, el projecte parteix del capital d’innovació i coneixements existents, i catalitza les accions de canvi cap a un horitzó comú i potenciant l’autonomia i projecte propi de cada centre, respectant ritmes i necessitats.

 

152 centres en la primera fase

En la primera fase del projecte, aquest 2017, es constituiran 19 xarxes territorials de 6-10 centres educatius cadascuna. En aquesta fase s’incorporaran els centres que formen part dels programes ja existents: Eines per al Canvi i Escola Nova 21. Hi participaran un total de 152 centres de la ciutat –87 instituts i escoles públics i 65 concertats–, amb la implicació activa de dos representants per centre –uns 300 membres dels equips directius–, als que s’hi sumarà el conjunt del professorat de cada centre.

A les altres dues fases (cursos 17-18 i 18-19) s’hi aniran incorporant altres centres que tinguin la voluntat i disponibilitat per sostenir un procés de canvi transformatiu i de col·laboració amb la xarxa. Cada curs està previst que s’incorporin entre 30 i 50 centres i el repte és assolir per al curs 2019-2020 que tots els centres públics d’educació obligatòria de Barcelona estiguin vinculats a la Xarxa per al Canvi del seu territori
.A més, la trentena d’escoles públiques del programa Eines per al canvi compten amb el suport de mentors que acompanyen el centre en el procés de canvi, amb cinc professors de l’ICE de la UAB i amb tècnics del Consorci.

 

Treball conjunt per un horitzó comú


Les dinou xarxes territorials estaran dinamitzades per cinc professionals del Consorci amb expertesa en la coordinació i el lideratge de grups de treball, amb una dedicació de mitja jornada.

Les xarxes tindran reunions periòdiques amb un pla anual on s’intercalaran al llarg del curs jornades, espais de co-creació, seminaris i conferències amb la participació de totes les xarxes. D’aquesta manera es garantirà el treball a nivell del centre, del barri i de la ciutat. La línia de treball afavorirà la diversitat de projectes i processos, basats en l’autonomia del centre i cap a un horitzó comú compartit de transformació educativa: propòsit educatiu competencial (4 pilars de l’aprenentatge); pràctiques educatives basades en com les persones aprenen (7 principis de l’aprenentatge); sistemes avaluatius que permetin mesurar els assoliments competencials; i una organització dirigida a l’aprenentatge dels infants, que actualitza permanentment la seva acció educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn.

Els objectius principals del programa són orientar, acompanyar i impulsar el procés de millora dels projectes educatius de centre alineats amb l’horitzó compartit i avançar progressivament en la idea d’equivalència entre centres educatius d’una mateixa zona d’escolarització que participen a la Xarxa, de cara a una escolarització equilibrada.