Acords del Consell de Direcció del dia 23 de març de 2017

Seguiment d’inversions i aprovació de les inversions en noves construccions

S’aprova l’actualització de les actuacions de manteniment.

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

S’aprova la priorització de les noves inversions i s’acorda que es farà públic en una roda de premsa.

Programa pilot de l’Èxit Anglès

S’aprova la implantació, de cara al proper curs 2017-2018,  del programa pilot del projecte Èxit Anglès a 28 instituts i 84 escoles de primària vinculades al programa Èxit, amb un total 1.200 alumnes.

El projecte té l’objectiu de promocionar la competència oral en llengua anglesa i està adreçat a l’alumnat de 6è de primària i de 1r a 4t de l’ESO amb un nivell mitjà d’anglès però amb dificultats per fer el salt a l’oralitat i al professorat de 6è, 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO preferentment especialistes d’anglès.

Les sessions, d’hora i mitja de durada, tindran lloc dos cops a la setmana i seran impartides pels "great friends" amb l'assessorament del professorat de les EOIs, expert en la metodologia de conversa, orientació, assessorament i supervisió. D'altra banda, aquest professorat també assessorarà al professorat de l'alumnat dels centres participants en el programa. Els "great friends" seran estudiants universitaris amb un nivell B2 d’anglès acreditat i rebran una modalitat de beca de col·laboració dins de la convocatòria de beques del programa Èxit del curs 2017-2018.

Conveni de col·laboració relatiu al tractament de dades de caràcter personal

S’aprova un conveni de regulació de la relació entre l’IMSS i el Consorci d’Educació  per la tramitació de la convocatòria d’ajuts de menjador i la planificació de la reserva de places de necessitats educatives especials (NEE) de tipus B (necessitats socials i econòmiques desafavorides) per als infants que inicien la seva escolarització en el segon cicle d’educació infantil (P3).

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

Preinscripció i matricula d’alumnat a les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018

S’ha aprovat la resolució sobre la preinscripció i matricula d’alumnat a les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018.

Servei promoció sòcio-educativa del poble gitano

S’aprova la proposta de centralitzar la gestió del servei de l’Àrea de drets socials, cultura i esports i els districtes municipals en el Consorci d’Educació

L’objectiu d’aquesta mesura és contribuir a l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano i aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano a les diferents etapes del sistema educatiu mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar. A més de potenciar la visualització i els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre educatiu.

Els districtes on es desenvoluparà el servei són  Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Gràcia.

Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant els processos de radicalització que deriven en extremismes violents (PRODERAV)

S’aprova el canvi de denominació del Protocol de Prevenció, detecció i intervenció davant de processos de radicalització islamista (PRODERAI) que passarà a denominar-se Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant els processos de radicalització que deriven en extremismes violents (PRODERAV) i es modifiquen els objectius del protocol per adaptar-los a la modificació de l’abast de la nova denominació.

Informe de gerència

S’informa dels següents temes:

  • Nova gestió mobiliari per a equipaments educatius del CEB.  Al nou catàleg de mobiliari homologat pel Departament Ensenyament s’hi afegeix el nou Catàleg de mobiliari del Consorci amb possibilitat de gestió directa dels centres en funció de les característiques tècniques establertes.
  • Actuacions realitzades a l’escola Gayarre com a conseqüència de l’incendi que es va produir. Ha finalitzat la renovació del sistema elèctric i aquesta setmana finalitzaran els treballs de pintura, xarxa informàtica i telefonia.
  • Participació a les sessions informatives adreçades a les famílies de P3 als districtes

Districte

Nombre de sessions

Participants

Ciutat Vella

1

65

L'Eixample

2

550

Sants-Montjuïc

1

250

Les Corts

1

120

Sarrià-Sant Gervasi

1

60

Gràcia

2

220

Horta- Guinardó

1

120

Nou Barris

1

120

Sant Andreu

2

260

Sant Martí

2

260

TOTAL

14

2.025