Premis Extraordinaris de formació professional i dels programes de formació i inserció

Proposta d'adjudicació provisional

L'alumnat participant en la convocatòria pot reclamar per escrit contra la qualificació obtinguda, per mitjà d'una sol·licitud adreçada a la presidència de la Comissió de selecció, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions mitjançant un correu a formacioprofessional@gencat.cat.

Adjudicacions definitives premis extraordinaris PFI, GM i GS

Normativa

  • ORDRE EDU/34/2023, de 20 de febrer, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior, s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022.
  • Ordre EDU/14/2023, de 27 de gener, per la qual es creen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà, s'estableixen les bases i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022
  • Ordre EDU/41/2023, d'1 de març, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per a la seva concessió per al curs 2021-2022