Fabricació digital com a recurs per a l’aprenentatge

El programa de Fabricació digital dels Ateneus de Fabricació és fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

 • L’Ajuntament aporta les instal·lacions, la tecnologia, les màquines i el suport dels tècnics.
 • El Consorci d’Educació de Barcelona aporta el suport educatiu i la direcció pedagògica mitjançant un tècnic a temps complert.

Objectius i criteris

L’objectiu del programa de Fabricació digital és explorar els valors educatius de la fabricació digital i crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu per integrar aquestes eines dins la pràctica educativa de professorat i alumnat.

L’enfocament de les activitats proposades vol fomentar la creativitat, la recerca, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt mitjançant la reflexió sobre els processos de creació i fabricació i posa l’èmfasi en el desenvolupament de projectes interdisciplinaris que ofereixin a l’alumnat l’oportunitat de caminar de la idea a l’objecte aplicant continguts curriculars de les diferents àrees i competències personals i d’aprenentatge que promoguin l’èxit escolar, la innovació educativa, la competència tecnològica i l’orientació professional.

A qui van adreçades les accions educatives dels Ateneus de Fabricació?

 • Alumnat, professorat i centres educatius (primària, secundària, formació professional i escoles d’art i disseny)
 • Altres professionals de l’educació (inspecció, serveis educatius, tècnics d’educació...)
 • Comunitat educativa

Activitats

 • Visites per a centres educatius, professorat, comunitat escolar, professionals de l’àmbit educatiu...
 • Tallers formatius per aprofundir en el coneixement d’alguna tecnologia, metodologia o programari concret (tant per a l'alumnat com per al professorat)
 • Participació en el programa de Fabricació digital de la Convocatòria unificada de programes
 • Acompanyament a projectes
 • Suport a treballs de recerca
 • Suport en la creació de materials didàctics

Contacte

Més informació