Calendari escolar del curs 2017-2018

Inici de les classes

 • Segon cicle d'educació infantil i educació primària: 12 de setembre de 2017.
 • Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: 12 de setembre de 2017, però es podrà endarrerir fins al 14 de setembre si és necessari per dur a terme l’avaluació extraordinària o altres tràmits previs a l’inici de les classes.
 • Cicles de grau superior: no més tard del 19 de setembre de 2017.
 • Escoles oficials d'idiomes: no més tard del 28 de setembre de 2017.

Finalització de les classes

 • Segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat: 22 de juny de 2018.
 • Ensenyaments de formació professional: les classes finalitzaran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Vacances escolars i dies festius

 • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.
 • Tres dies de lliure disposició que cada centre estableix.

Proposta de dies de lliure disposició

El plenari del CEMB celebrat el 2 de maig de 2017 va aprovar la següent proposta de dies de lliure disposició pel curs 2017-2018:

 • 1r trimestre: 7 de desembre de 2017
 • 2n trimestre: 12 de febrer de 2018
 • 3r trimestre: 30 d'abril de 2018

Nota informativa sobre l'activitat escolar per als dies 21 i 22 de desembre

El dijous 21 de desembre és un dia inhàbil a efectes escolars, d'acord amb la normativa vigent relativa a la jornada electoral. Per tant, tots els centres educatius romandran tancats a efectes lectius i de qualsevol activitat extraescolar ordinària.

El divendres 22 de desembre, últim dia del trimestre, és un dia lectiu, d'acord amb el calendari escolar establert per al curs 2017-2018.

Dies festius a Barcelona

Calendari de festes estatals, autonòmiques i locals a Barcelona 2017

Calendari de festes estatals, autonòmiques i locals a Barcelona 2018 

Normativa