Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Sant Andreu

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Sant Andreu es va constituir el dia 15 de gener del 2010 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de Sant Andreu
Càrrec Nom
Presidència
Empar Garcia, inspectora d'Educació
Secretaria Mònica Cano Baselga
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Meritxell Font, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Directora escola pública
Domitila Viñas, Institut Escola El Til·ler
Directora institut públic Olga Rodríguez, Institut Josep Comas i Solà
Cap d'estudis centre concertat
Jesús Abenza, Escola l'Esperança
Equip assessorament psicopedagògic Montserrat Martínez, treballadora social
Directora territorial serveis socials
Marta Serra
Tècnica de prevenció i participació
Maria Becares
Guàrdia urbana Servei Guàrdia Urbana Proximitat
Mossos d'esquadra Olga Domènech

Enllaços

Servei Educatiu de Sant Andreu

Districte de Sant Andreu