El Consorci

Estructura i competències

Aquest espai recull informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa del Consorci d'Educació: les competències i funcions que té atribuïdes, el seu desplegament, l'organigrama i les funcions i l'estructura bàsica del seu funcionament. També incorpora un apartat amb els nomenaments dels membres del seu consell de direcció.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail