Torna

Les juntes de direcció d'ensenyaments obligatoris renoven la meitat dels seus membres

18/11/2022

L'Institut Martí Pous va acollir ahir a la tarda l'acte de constitució de les juntes de direcció d'ensenyaments obligatoris, amb la renovació de la meitat dels seus membres com a resultat de les eleccions que van tenir lloc del 2 al 4 de novembre. L’acte va estar presidit pel conseller d’Educació i president del Consorci d’Educació,  Josep Gonzàlez-Cambray; la comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Truñó; i la gerent del Consorci, Mercè Massa.

Les juntes de direcció d’ensenyaments obligatoris són l’espai de trobada, informació i diàleg que dona veu i participació a les direccions dels centres educatius de titularitat pública, per tal que aquestes puguin participar dels debats i el marc de governança de la comunitat educativa i la xarxa pública de la ciutat de Barcelona.

Són l’òrgan de participació, consulta i assessorament als òrgans de govern i especialment a la gerència del Consorci d’Educació en relació als temes educatius que incideixin en l’organització, gestió, funcionament, administració i direcció dels centres públics per a cada un dels nivells educatius.

 

212 direccions de la ciutat han exercit el seu dret a vot

Del 2 al 4 de novembre, 212 direccions de centres d’ensenyaments obligatoris de Barcelona van poder exercir el seu dret a vot per renovar la meitat dels membres que formen part de les juntes de direccions. Properament, del 16 al 18 de novembre, serà el torn de les direccions dels ensenyaments postobligatoris.

El reglament de funcionament i elecció de les juntes de direccions d’ensenyaments obligatoris, aprovat l’any 2018, preveu que aquest procés de renovació parcial es faci cada dos anys. Les últimes eleccions van tenir lloc el març del 2019, de manera que les eleccions que s’haurien d’haver celebrat fa un any s’han posposat fins ara a causa del context de pandèmia

 

Acte de constitució a l’Institut Martí Pous

A l'acte de renovació de càrrecs de les juntes de direcció que va tenir lloc ahir a l'Institut Martí Pous hi van assistit els 20 membres de la junta de primària i els 10 membres de la Junta de secundària, més les 9 persones que n'han format part els darrers anys i ara les han deixat.

Va estar presidit pel conseller d’Educació i president del Consorci d’Educació;  Josep Gonzàlez-Cambray; la comissionada d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Truñó; i la gerent del Consorci, Mercè Massa. També hi van ser presents l'equip directiu del Consorci d'Educació i representants de la Inspecció Educativa de Barcelona.

En el marc de l’acte es va fer balanç dels temes que han estat tractats els darrers tres anys -la gestió de la pandèmia de la Covid-19, recursos humans, el desplegament del decret d’inclusiva, la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques o la mateixa gestió del centre i les seves càrregues administratives- i es van constituir les noves juntes, amb la incorporació dels nous membres. També es va acomiadar les direccions sortints amb un obsequi.

La Junta de Primària ha renovat un dels dos membres de cada districte, de manera que hi han participat totes les escoles i instituts escola de tots els districtes. Amb l’excepció han estat els centres d’educació especial, que no hi han participat perquè, tot i que tenen representant en aquesta junta, el seu membre continuarà encara dos anys més.

Pel que fa a la Junta de Secundària, en aquestes eleccions només han estat cridades a votar les direccions d’instituts i instituts escola dels districtes de l’Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó. Aquesta junta està formada per 10 membres i en aquestes eleccions es renoven els membres d’aquests cinc districtes.

 

Sistema de vot i constitució de les juntes

Al model de juntes de direccions de Barcelona no hi ha candidatures: totes les direccions són elegibles perquè ser elegible és una contribució a la comunitat educativa. Això vol dir que les direccions poden votar qualsevol altra direcció.

Per garantir la presència d’opcions diverses, rellevants i de proximitat, les direccions poden votar en clau de districte, cas en què s’escull entre un cens format per les direccions del mateix districte; i poden votar en clau de ciutat, cas en què es vota d’entre una llista on apareixen totes les direccions de la ciutat, incloses les del mateix districte. Aquests vots s’agreguen i donen com a resultat el membre més votat per a cada districte.

El sistema de votació és electrònic i 100% anònim, amb la qual cosa es garanteixen la seguretat, la traçabilitat i la transparència

Més informació