Eleccions 2024 - Junta de Direccions d'Infantil i Primària

Eleccions a les juntes de direccions. Candidatures del 9 al 19 d'abril i votacions del 13 al 17 de maig

Els mesos d’abril i maig tindrà lloc el procés d’elecció i renovació del 50% dels membres de les juntes de direccions. Les direccions sou cridades a participar-hi. Què heu de saber?

Hi participeu:

 • Totes les direccions d’escoles de primària de Barcelona per renovar 1 dels dos representants de cada districte.
 • Els centres d’educació especial per renovar el vostre representant.
 • Els instituts escola per escollir els vostres 2 representants.
 • Circumstancialment, les direccions de les escoles de Gràcia renoveu els seus 2 representants i, per tant, podeu emetre fins a 2 vots (un per cada representant).

Important: participació doble

 • Les direccions d’educació especial i dels instituts escola podeu participar com a candidates i podeu votar tant en les eleccions de la Junta d’Infantil i Primària, com també en la Junta de Secundària Obligatòria.

“El compromís i lideratge de les direccions dels centres educatius és un factor decisiu per poder afrontar els grans reptes que té l’escola del segle XXI.”

 

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direcció (26/03/2024)

 

Per saber el què, qui i com del funcionament i la composició de les juntes, fes clic aquí . Per descobrir tot el que has de saber per participar a les eleccions, segueix llegint:

Calendari general d’eleccions

El reglament preveu que cada 2 anys hi hagi una convocatòria d’eleccions per a la renovació de la meitat dels membres de cada junta. En les properes eleccions es renovaran el 50 % dels membres, mentre que l’altra meitat se sotmetrà a renovació el 2026.

El calendari general d’elecció i renovació de totes les juntes de direccions és el següent:

 • Informació (web, comunicat de direccions) sobre el procés d’elecció de la representació a les juntes
  9 d’abril
 • Presentació de candidatures
  Del 9 al 19 d’abril
 • Publicació provisional de les candidatures
  24 d’abril
 • Termini d’al·legacions a les candidatures
  25 i 27 d’abril
 • Publicació definitiva de les candidatures
  29 d’abril
 • Publicació del cens electoral
  9 d’abril
 • Al·legacions al cens electoral
  10 i 12 d’abril
 • Publicació definitiva del cens electoral
  19 d’abril
 • Votació
  13 al 17 de maig
 • Publicació dels resultats
  24 de maig
 • Constitució de les juntes de directores i directors
  durant el mes de juny
 • Constitució de la Junta Central
  durant el mes de juliol

Novetats i singuaritats del model de juntes

Les eleccions de renovació de juntes es regulen seguint la resolució de funcionament aprovada pel Consorci d’Educació de Barcelona el passat 26 de març. D’una banda, aquesta nova regulació alinea aspectes com el funcionament, els principis i el sistema d’elecció i candidatures amb l’ordre del Departament d’Educació i, al mateix temps, en preserva una estructura pròpia que dona resposta a la singularitat de Barcelona.

Les novetats i aspectes més rellevants del model són els següents:

1. Principis de proporcionalitat, paritat, diversitat i transparència

El nou model garanteix la representació de totes les tipologies i nivells d’ensenyaments en les diverses juntes, tot tenint en compte l’organització territorial de la ciutat en districtes. Igualment, també es vetlla per un equilibri en la representació entre dones i homes sempre que sigui possible, tant a nivell de districte com de ciutat, a partir d’un sistema de votació amb dues llistes de candidatures: una per a les candidates dones i una per als candidats homes. En el procés d’elecció, s’escolliran candidats i candidates de les dues llistes de forma alterna, de manera que hi hagi, com a mínim, el mateix nombre de dones que d’homes.

2. tres juntes diferenciades amb una nova composició

Es manté un sistema amb tres juntes diferenciades: Junta de Direccions d’Infantil i Primària amb 24 membres, Junta de Direccions de Secundària amb 12 membres i Junta de Direccions de Postobligatoris amb, també, 12 membres. Hi ha canvis rellevants en la composició, i això comporta que algunes tipologies de centres pugueu participar com a votants i com a candidates en diverses juntes: els instituts-escola i els centres d’educació especial participeu en les juntes de primària i en les juntes de secundària, mentre que els instituts que oferiu secundària i batxillerat podeu participar en la junta de secundària i en la de postobligatoris.

3. nou sistema a partir de CANDIDATURES

A diferència del model anterior en què totes les direccions éreu elegibles, el nou model de juntes s’alinea amb el sistema d’eleccions comú a la resta del país a partir de candidatures. És, per tant, una oportunitat per implicar-vos i contribuir a la comunitat educativa fent aflorar la diversitat de mirades educatives dels companys i companyes que construïu i lidereu projectes educatius.

Aquelles direccions que, per la tipologia de centre, pugueu participar en diferents juntes (instituts-escola, centres d’educació especial i instituts que ofereixen secundària i batxillerat), constareu en el cens de votants de totes les juntes en què tingueu representants.

4. UN ESPAI PER A DEBATS DE RELLEVÀNCIA

Les juntes són un espai d’informació i participació, i acullen debats i propostes al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns de l’educació a Barcelona: des de la transformació educativa, la segregació escolar o l’educació inclusiva, fins a aspectes relacionats amb les eines i els suports per a tràmits administratius, la gestió dels centres, millores en els equipaments educatius o aspectes referents a la informació i la comunicació amb les direccions.

Les juntes són una oportunitat per donar veu i escoltar-vos a les direccions: cap on i com avancem plegats?

5. UNA EXPERIÈNCIA professional i influent

Les juntes són una peça clau de la governança de l’ecosistema educatiu de la ciutat. Formar part de les juntes és, doncs, formar part d’un espai amb influència i una oportunitat per compartir necessitats i preocupacions comunes, així com conèixer experiències, realitats i professionals diferents. Participar en la visió global de l’educació a la ciutat és un procés de maduresa professional. Constitueix un enriquiment pels moments compartits, les idees escoltades, el treball aportat.

6. VOT INFORMÀTIC I SECRET

Una aplicació informàtica garanteix el vot secret amb seguretat, traçabilitat i transparència.

Consulta del cens electoral

Consulteu el cens i si detecteu alguna incidència envieu-nos un correu electrònic a comunicacio.ceb@gencat.cat

Qui continua i qui surt?

Els membres que continuen 2 anys més no són elegibles pel fet que mantenen actiu el seu mandat (per tant, no figuraran a la llista de cens amb totes les direccions elegibles). Els membres sortints són novament elegibles si presenten la seva candidatura i complexeixen els requisits.

Pots trobar més informació de la composició de les juntes aquí

Junta de Direccions de Primària*

Totes les direccions de llars d’infants, d’instituts escola i d’escoles de primària de tots els districtes participen en la renovació de la Junta de Direccions d’Infantil i  Primària.

20 direccions de primària (2 per districte), 2 direccions d’instituts escola, 1 direcció de llar d’infants i 1 direcció d’educació especial

 

Nom

Nom

Ciutat Vella

Glòria Bertran

Maria Rosa Cucurulls

Eixample

Daniel Vidal

Núria Canela

Sants

Anna Maria Pérez

Salvador Rodriguez

Les Corts

Sònia Benito

Montserrat Cabana

Sarrià-Sant Gervasi

M. Cristina Bertran

Maria Colom

Gràcia

Mireia Campos

Ivan Trujullo

Horta-Guinardó

Xesca Massó

Teresa Guillaumes

Nou Barris

M. Àngeles Cadena

Cristina de la Serna

Sant Andreu

Meritxell Regàs

Alvaro Molero

Sant Martí

Sonia Burgues

Alicia Fernández

Educació Especial

Enric Font

 

Llar d'infants

 

 

Institut escola

 

 

 

Membres que continuen com a representant del seu districte

Membres que renoven en les properes eleccions

Membres que renoven ja que tenien un nomenament temporal

Candidatures

Consulta les candidatures per a la Junta d'Infantil i Primària, PDF

Procés de votació

Del 13 al 17 de maig, les direccions dels centres públics d’infantil, primària i educació especial escollireu els membres que formaran part de les noves juntes de direccions els propers anys.

Com votarem?

 • Cal decidir:
  - Direccions de llars d’infants: 1 vot entre totes les candidatures de la ciutat de Llars d’Infants
  - Direccions d’escoles de primària: 1 vot entre totes les candidatures del vostre nivell i districte.
  - Direccions d’instituts escola: 2 vots per a 2 representants a escollir entre totes les candidatures d’Instituts escola
  - Direccions de centres d’educació especial: 1 vot entre totes les candidatures de CEE 
 • Vot electrònic, secret, anònim i segur:  es garanteix la traçabilitat i seguretat de la transacció gràcies a l’encriptació de les dades.

 • Instruccions per correu electrònic: cada direcció rebrà les instruccions de manera personalitzada per a efectuar el seu exercici de vot a través de formulari.

 • Sistema homologat: el vot es farà a través d’una plataforma electrònica dissenyada seguint les recomanacions Rec(2004)11 del Consell d'Europa sobre els estàndards legals, procedimentals i tècnics dels sistemes de votació electrònica.

Casos especials

 • Les direccions de les escoles de Gràcia podreu emetre 2 vots perquè renoveu els dos representants, ja que un d’ells ocupava la plaça temporalment.
 • Les direccions d’instituts escola i de centres d’educació especial podeu votar, també, en les eleccions de la junta de secundària

Resultats eleccions 2024

Consulta els resultats de la participació a la Junta d'Infantil i primària

Suport i incidències

Contacta a través d’aquest formulari per a qualsevol dubte o incidència que tinguis durant el procés de votació.