Juntes de direcció d'ensenyaments obligatoris

Primera sessió de la Junta de Direccions d'Ensenyaments Obligatoris

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direcció (16/11/2018)

 

Reglament de les juntes d'ensenyaments obligatoris

La regulació de les juntes de direcció aprovada el 16 de novembre de 2018 va incorporar novetats en el sistema d’elecció, funcionament i acompanyament amb l’objectiu de reforçar un espai estratègic de governança col·lectiva i estimular un lideratge pedagògic on tothom, direccions i professionals de l’educació, és cridat a aportar-hi i a construir.

Les juntes de Direcció expressen, per tant, el compromís envers la comunitat educativa per recollir idees innovadores, visions, reptes, experiències i la complicitat dels professionals del conjunt de la xarxa de centres.

Totes les direccions podem ser escollides

No hi ha candidatures i, per tant, totes i tots els qui formen part de les direccions poden ser escollits. Ser elegible és un deure i una contribució a la comunitat.

Debats de rellEvància

Les juntes acullen debats i propostes al voltant de necessitats, prioritats i reptes comuns. Com i cap a on avancem plegats?

Una peça clau amb influència

Les juntes són una peça clau de la governança de l’ecosistema a l’hora d’impulsar mesures de transformació de l’educació a Barcelona.

Una experiència per créixer

Participar de la visió global de l’educació a la ciutat és un procés de maduració professional. Constitueix un enriquiment pels moments compartits, les idees escoltades, el treball aportat…

2 vots, 2 Mirades

Cada direcció ha d’exercir dos vots: 1 vot en clau de districte i 1 vot en clau de ciutat. Així garantim opcions diverses, rellevants i de proximitat.

Vot informàtic i secret

Una aplicació informàtica garanteix el vot secret amb seguretat, traçabilitat i transparència.

 

Les juntes: Qui i com?

Qui en forma part?

A més de l’equip de Gerència i dels directors i directores de serveis del Consorci d’Educació de Barcelona, així com dels representants de la Inspecció, els membres que composen les juntes són:

Junta de Direccions

 • 10 direccions de primària (1 per districte)
 • 10 direccions de secundària (1 per districte)
 • 2 direccions d’educació especial (2 per a tota la ciutat)

Junta de Direcció de Primària

 • 20 direccions de primària (2 per districte)
 • 2 direccions d’educació especial (2 per a tota la ciutat)

Junta de Direcció de Secundària

 • 10 direccions de secundària (1 per districte)

Com s’hi participa?

Les juntes són un espai de treball, de deliberació i de construcció col·lectiva. Això comporta un compromís i una dedicació per part dels seus membres.

 • El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
 • Es renova el 50 % de la junta cada 2 anys.
 • Es fa com a mínim 1 reunió trimestral.
 • S’organitzen comissions de treball ad hoc per aprofundir en algunes temàtiques.
 • Es convoquen altres reunions plenàries i/o de comissions de treball de forma extraordinària.
 • Es compta amb acompanyament, suport i dinamització a les reunions i els processos de treball.

Juntes de direccions del curs 2021-2022

Junta Permanent

Educació infantil i primària

 • Massó Urgelles, Ma Francesca (Escola El Carmel)
 • De Torres Caballero, Juan (Escola Emili Juncadella)
 • Cadena Bordoll, Ma Ángeles (Escola Mercè Rodoreda)

Educació secundària obligatòria

 • Perramon Arcalis, M. Dolors (Institut Joan Fuster)
 • Badia Batlle, Victoria (Institut Infanta Isabel d’Aragó)
 • Bastida Soriano, Dolors (Institut Escola Costa i Llobera)

Educació especial

 • Font Estruch, Enric (CEE Municipal Vil·la Joana)

 

Composició de les Juntes de direccions

Junta de Direccions d'Ensenyaments Obligatoris
DM Director/a d'escoles i CEE Director/a d'instituts
Ciutat Vella

Bertran Marimon, Gloria (Escola Castella)

Vidal Cortada, Marta (Institut Verdaguer)

Eixample

Vidal Noguero, Daniel (Escola Ferran Sunyer)

Balaguer, Isabel (Institut Escola Eixample)

Sants-Montjuïc

Ingles Plaxats, Albert (Institut Escola Arts)

Prunés Bueno, Núria (Institut Lluís Vives)

Les Corts

Otero Angulo, Antonio (Escola Anglesola) 

Forner Quixal, Anna Isabel (Institut Les Corts)

Sarrià-Sant  Gervasi

Morales Bernard, Sandra (Escola Els Xiprers)

Bastida Soriano, Dolors (Institut Esc Costa i Llobera)-

Gràcia

Campos Sánchez, Mireia (Escola Turó del Cargol)

Alcazar Salas, Antoni (Institut Serrat i Bonastre)

Horta-Guinardó

Massó Urgelles, Ma Francesca (Escola El Carmel)

Medina Martínez, Encarnación (Institut Vall d'Hebron)

Nou Barris

Cadena Bordoll, Ma Ángeles (Escola Mercè Rodoreda)

Rubio Pérez, Sònia (Institut Escola Turó de Roquetes)

Sant Andreu

De Torres Caballero, Juan (Escola Emili Juncadella)

Perramon Arcalis, Ma Dolors (Institut Joan Fuster)

Sant Martí

Garcia Rius, Ma Magdalena (Escola Poblenou)

Badia Batlle, Victoria (Institut Infanta Isabel d’Aragó)

EE

Font Estruch, Enric (CEE Municipal Vil·la Joana)

 
Junta de Direccions de Primària
DM Director - directora
Ciutat Vella Bertran Marimon, Gloria (Escola Castella)
Pendent de substitució
Eixample Vidal Noguero, Daniel (Escola Ferran Sunyer)
Canela Molina, Núria (Escola Tabor)
Sants Montjuïc Inglès Platxats, Albert (Institut Escola Arts)
Rodríguez Almendros, Salvador (Escola Gayarre)
Les Corts

Otero Angulo, Antonio (Escola Anglesola)

Cabana Pascual, Maria Montserrat (Escola Barcelona)
Sarrià- S. Gervasi Morales Bernard, Sandra (Escola Els Xiprers)
Roca Martín, Ma Teresa (Escola Tàber)
Gràcia Campos Sánchez, Mireia (Escola Turó del Cargol)
Marce, Eva (Escola Rius i Taulet)
Horta-Guinardó Massó Urgelles, Ma Francesca (Escola El Carmel)
Guillaumes Damian, Ma Teresa (Escola del Mar)
Nou Barris Cadena Bordoll, Ma Ángeles (Escola Mercè Rodoreda)
Vallejo Marcén, Mª José (Escola Timbaler del Bruc)
Sant Andreu De Torres Caballero, Juan (Escola Emili Juncadella)
Viñas Rodriguez, Domitila (Institut Escola El Til·ler)
Sant Martí Garcia Rius, Ma Magdalena (Escola Poblenou)
Fernandez Otamendi, Alicia Ma (Escola Joaquim Ruyra)
Ed Especial Font Estruch, Enric (CEE Municipal Vil·la Joana)
Junta de Direccions de Secundària
DM Director - directora
Ciutat Vella

Vidal Cortada, Marta (Institut Verdaguer)

Eixample

Balaguer, Isabel (Institut Escola Eixample)

Sants-Montjuïc

Prunés Bueno, Núria (Institut Lluís Vives)

Les Corts

Forner Quixal, Anna Isabel (Institut Les Corts)

Sarrià-Sant Gervasi

Bastida Soriano, Dolors (Institut Escola Costa i Llobera)

Gràcia

Alcazar Salas, Antoni (Institut Serrat i Bonastre)

Horta-Guinardó

Medina, Encarnación (Institut Vall d'Hebron)

Nou Barris

Rubio Pérez, Sònia (Institut Escola Turó de Roquetes)

Sant Andreu

Perramon Arcalis, Ma Dolors (Institut Joan Fuster)

Sant Martí

Badia Batlle, Victoria (Institut Infanta Isabel d’Aragó)

Junta central de direccions de Catalunya

Educació infantil i primària

 • Massó Urgelles, Ma Francesca (Escola El Carmel)
 • De Torres Caballero, Juan (Escola Emili Juncadella)

Educació secundària obligatòria

 • Perramon Arcalis, M. Dolors (Institut Joan Fuster)
 • Badia Batlle, Victoria (Institut Infanta Isabel d’Aragó)