Juntes de direccions dels centres educatius d'ensenyaments obligatoris

Primera sessió de la Junta de Direccions d'Ensenyaments Obligatoris

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direcció (16/11/2018)

Què són i com funcionen?

Les juntes de direccions de Barcelona es regulen pel reglament aprovat el 16 de novembre de 2018, que estableix el sistema d’elecció, funcionament i acompanyament d’aquest espai de participació i debat. Aquest reglament concep les juntes com un espai estratègic de governança col·lectiva des d’on treballar per un lideratge compartit en l’impuls de l’educació pública i la transformació educativa de la ciutat. Tothom, direccions i professionals de l’educació, hi és cridat a aportar i a construir.

Les juntes de direccions expressen, per tant, el compromís envers la comunitat educativa d’escoltar, compartir i recollir idees, visions, reptes, experiències, així com la complicitat dels professionals del conjunt de la xarxa de centres.

Com i qui hi pot participar?

L'organització del sistema de juntes

El sistema de juntes s’organitza en diferents nivells per permetre a les direccions dels centres públics participar en la governança educativa de la ciutat. Les juntes i els plenaris de direccions són, per tant, els espais de debat, informació i construcció col·lectiva de les direccions dels centres educatius públics de Barcelona.

Aquest sistema té quatre nivells:

 1. La Junta de Direccions de Primària i la Junta de Direccions de Secundària, que es reuneixen per separat i, respectivament, està integrada pels membres escollits per cada nivell educatiu.
 2. La Junta de Direccions dels Centres Educatius d’Ensenyaments Obligatoris, que està integrada per representants de les dues juntes anteriors per tractar qüestions comunes als ensenyaments obligatoris.
 3. La Comissió Permanent, formada per una representació menor de les diverses juntes i convocada en moments excepcionals.
 4. El Plenari de Direccions, format per totes les direccions dels centres educatius públics de la ciutat, que pot reunir-se per nivells educatius o territoris.

Qui en forma part?

A més de la Gerència i dels directors i directores de serveis centrals del Consorci, així com dels representants de la Inspecció, els membres que componen les juntes són els següents:

Descripció ampliada

Com s’hi participa?

Les juntes són un espai de treball, de deliberació i de construcció col·lectiva. Això comporta un compromís i una dedicació per part dels seus membres.

 • El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
 • Es renova el 50% de la junta cada 2 anys.
 • Es fa com a mínim 1 reunió trimestral.
 • S’organitzen comissions de treball ad hoc per aprofundir en algunes temàtiques.
 • Es convoquen altres reunions plenàries o de comissions de treball de manera extraordinària.

COM S’ESCULLEN ELS MEMBRES?

Els membres de les juntes s’escullen per elecció directa entre les direccions dels centres educatius públics de Barcelona.

El sistema de vot permet a cada direcció emetre dos tipus de vot (dues mirades) que se sumen a l’hora d’elaborar la relació de direccions més votades per escollir dos membres per districte a la Junta de Primària i un membre per districte a la de secundària:

 • Vot amb mirada de districte, en què cada direcció escull entre les direccions del seu propi districte.
 • Vot amb mirada de ciutat, en què cada direcció escull entre el conjunt de les direccions de la ciutat (cada direcció pot votar qualsevol direcció de la ciutat, també les del seu districte).

Què és el vot doble?

Cada direcció pot emetre dos vots (vot doble) per a cada votació: quan voti en clau de districte i quan voti en clau de ciutat. Aquest sistema de vot doble ha de permetre disposar d’una llista de membres suplents en cas de futures baixes dels membres escollits (per causa de jubilació, trasllat, canvis o relleus en els equips directius de centre, altres circumstàncies justificades...).

Eleccions i renovació de membres

Es preveu que cada dos anys hi hagi una convocatòria d’eleccions per a la renovació de la meitat dels membres de les juntes. Des de les darreres eleccions del març del 2019, s’ha prorrogat aquest termini com a conseqüència de la situació de pandèmia.

Amb les eleccions del novembre del 2022 es renoven el 50% dels membres i el 50% restant se sotmetrà a renovació el 2024 (de manera excepcional, doncs, alguns membres ocuparan el càrrec fins a 6 anys).

Aquest sistema de renovació del 50% dels membres comporta el següent:

 • La Junta de Primària, formada per 20 membres (donant veu a un total de 161 escoles i 16 instituts escola públics), renova 10 membres cada 2 anys. Això vol dir que les direccions de tots els districtes són cridades a participar en cada convocatòria d’eleccions per renovar 1 membre.
 • La Junta de Secundària, formada per 10 membres (donant veu a un total de 60 instituts públics i 16 instituts escola), renova 5 membres cada 2 anys. Això vol dir que participen en cada convocatòria només les direccions de la meitat dels districtes.

Juntes de direccions del curs 2023-2024

Comissió Permanent

Educació infantil i primària

 • Ma Francesca Massó Urgelles (Escola El Carmel)
 • Ma. Àngels Cadena Bordoll (Escola Mercè Rodoreda)
 • Sònia Burgués González (Escola La Pau) 

Educació secundària obligatòria

 • Victoria Badia Batlle (Institut Infanta Isabel d’Aragó)
 • M. Dolors Perramon Arcalis (Institut Dolors Aleu)
 • Isabel Balaguer (Institut Escola Eixample)

Educació especial

 • Font Estruch, Enric (CEE Municipal Vil·la Joana)

Composició de les Juntes de direccions

Junta de Direccions de Primària
DM Director - directora
Ciutat Vella Glòria Bertran Marimon (Institut Escola Sant Felip Neri)
Maria Rosa Cucurulls (Escola Milà i Fontanals)
Eixample Daniel Noguero (Escola Ferran Sunyer)
Núria Canela Molina (Escola Tabor)
Sants Montjuïc Anna Maria Pérez Sánchez (Escola Mossen Jacint Verdaguer)
Salvador Rodríguez Almendros (Escola Gayarre)
Les Corts

Sónia Benito Flores (Escola Ítaca)

M. Montserrat Cabana Pascual (Escola Barcelona)
Sarrià- S. Gervasi Maria Colom Ordoñez (Institut Escola Projecte)
M. Cristina Bertran Cula (Escola Dolors Montserdà-Santapau)
Gràcia Mireia Campos Sánchez (Escola Turó del Cargol)
Eva Marce (Escola Rius i Taulet)
Horta-Guinardó Ma Francesca Massó Urgelles (Escola El Carmel)
Ma. Teresa Guillaumes Damian (Escola del Mar)
Nou Barris Ma. Àngels Cadena Bordoll (Escola Mercè Rodoreda)
Cristina de la Serna López (Escola Palma de Mallorca)
Sant Andreu Meritxell Regàs Gonzélez (Escola Can Fabra)
Domitila Viñas Rodriguez (Institut Escola El Til·ler)
Sant Martí Sònia Burgués González (Escola La Pau) 
Alicia Ma Fernandez Otamendi (Escola Joaquim Ruyra)
Ed Especial Font Estruch, Enric (CEE Municipal Vil·la Joana)
Junta de Direccions de Secundària
DM Director - directora
Ciutat Vella

Marta Vidal Cortada (Institut Verdaguer)

Eixample

Isabel Balaguer (Institut Escola Eixample)

Sants-Montjuïc

Núria Prunés Bueno (Institut Lluís Vives)

Les Corts

Núria Vallduriola (Institut Pedralbes)

Sarrià-Sant Gervasi

Dolors Bastida Soriano (Institut Escola Costa i Llobera)

Gràcia

Montserrat Traviesso (Institut Montserrat Roig)

Horta-Guinardó

Aida Sánchez Pascuala (Institut Narcís Monturiol)

Nou Barris

Sònia Rubio Pérez  (Institut Escola Turó de Roquetes)

Sant Andreu

Ma Dolors Perramon Arcalis (Institut Dolors Aleu)

Sant Martí

Victoria Badia Batlle (Institut Infanta Isabel d’Aragó)

Junta de Direccions d'Ensenyaments Obligatoris
DM Director/a d'escoles i CEE Director/a d'instituts
Ciutat Vella

Gloria Bertran Marimon (Insitut Escola Sant Felip Neri)

Marta Vidal Cortada (Institut Verdaguer)

Eixample

Daniel Vidal Noguero (Escola Ferran Sunyer)

Isabel Balaguer (Institut Escola Eixample)

Sants-Montjuïc

Salvador Rodríguez (Escola Gayarre)

Núria Prunés Bueno (Institut Lluís Vives)

Les Corts

Sònia Benito (Escola Ítaca) 

Núria Vallduriola (Institut Pedralbes)

Sarrià-Sant  Gervasi

Maria Colom Ordoñez (Institut Escola Projecte)

Dolora Bastida Soriano (Institut Esc Costa i Llobera)-

Gràcia

Mireia Campos Sánchez (Escola Turó del Cargol)

Montserrat Travieso (Institut Montserrat Roig)

Horta-Guinardó

Ma Francesca Massó Urgelles  (Escola El Carmel)

Aida Sànchez-Pascuala (Institut Narcís Monturiol)

Nou Barris

Ma Ángeles Cadena Bordoll (Escola Mercè Rodoreda)

Sònia Rubio Pérez (Institut Escola Turó de Roquetes)

Sant Andreu

Domitila Viñas (Institut Escola El Til·ler)

Ma Dolors Perramon Arcalis (Institut Joan Fuster)

Sant Martí

Sònia Burgués (Escola La Pau)

Victoria Badia Batlle (Institut Infanta Isabel d’Aragó)

EE

Font Estruch, Enric (CEE Municipal Vil·la Joana)

 

Junta central de direccions de Catalunya

Educació infantil i primària

 • Xesca Massó Urgelles (Escola El Carmel)
 • Teresa Guillaumes (Escola del Mar)
 • Domitila Viñas (Institut Escola El Til·ler)

Educació secundària obligatòria

 • M. Dolors Perramon Arcalis (Institut Joan Fuster)
 • Victòria Badia Batlle (Institut Infanta Isabel d’Aragó)
 • Isabel Balaguer (Institut Escola Eixample)