Torna

Els centres que han viscut una transformació integral augmenten la demanda i redueixen la segregació

14/11/2023

La transformació integral d'11 centres de la ciutat ha aconseguit reduïr la segregació escolar de la seva zona i augmentar la demanda per part de les famílies. Aquest és el resultat de l’anàlisi que PROAVA, el fons de promoció per a l’avaluació de polítiques públiques del Departament d’Economia i Hisenda, ha fet d'aquestes transformacions.

L’anàlisi de PROAVA constata que l’impacte sobre la segregació escolar ha estat molt positiu, ja que pràcticament totes les zones afectades per alguna transformació han millorat notablement en aquest aspecte. 

Destaca molt especialment la zona educativa 6 (Sants – Hostafrancs - La Bordeta – Badal), on s’ha observat una reducció del nivell de segregació escolar del 43% en només 5 cursos i ha passat de ser la zona més segregada de totes les intervingudes a trobar-se a prop de ser considerada una zona de segregació baixa.  

Un altre element positiu propiciat per les transformacions integrals ha estat, segons l’avaluació, l’augment de la demanda. A Educació Infantil, entre el curs 2017-2018 i el 2019-2020, la demanda dels centres transformats es situava uns 20 punts per sota del conjunt del sistema públic, mentre que al final del procés la diferència s’ha reduït a la meitat, aproximadament. Aquest indicador és molt rellevant pel que fa al disseny de polítiques públiques educatives, ja que està molt relacionat amb la percepció d’equivalència entre els centres, és a dir, a la consideració, per part de la comunitat educativa, d’un nivell de qualitat i oportunitats similar o igual en l’educació que proporcionen diversos centres. 

D’altra banda, els resultats no mostren una millora significativa pel que fa a la retenció de l’alumnat a la seva zona educativa, tot i que l’informe de l’avaluació puntualitza que “els resultats permeten mostrar-se optimista respecte a l’eficàcia de les transformacions si es pren en consideració que la política persegueix obtenir uns impactes a llarg termini”.

 

Millora en l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la segregació

Les transformacions integrals de centres són un conjunt d’actuacions realitzades pel Consorci d’Educació de Barcelona que tenen per objectiu la millora de l’equitat en l’accés a l’educació, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la segregació escolar a la ciutat de Barcelona.

Aquestes actuacions s’han adreçat a centres amb uns nivells elevats de complexitat, baix rendiment acadèmic o uns nivells reduïts de demanda per part de les famílies; i inclouen accions com una nova oferta d’ensenyaments (tancant, fusionant o fent créixer els centres), nous equips de direcció i docents, transformacions del projecte pedagògic, millores integrals als edificis o una major articulació amb l’entorn educatiu.

Els motius que han portat a tirar endavant aquests canvis eren diversos. En tot cas, es va dur a terme allà on es va detectar la necessitat de realitzar transformacions als centres o la zona educativa per tal de corregir una situació de segregació o descens en el nombre de preinscripcions i aconseguir una major equivalència entre els centres i una millora en la igualtat d’oportunitats. Altres aspectes que també es persegueixen amb aquestes actuacions són l’atracció de nous perfils de famílies als centres, la dignificació de l’oferta i de l’entorn educatiu o la innovació en els projectes pedagògics.

L’Institut Escola El Til·ler, l’Institut Escola Trinitat Nova, l’Institut Escola Arts, l’Institut Pedralbes, l’Institut Escola Rec Comtal, l’Institut Esola El Molí, la segona línea estructural a l’Escola Anglesola, l’Institut Escola Antaviana, l’Institut Escola Coves de’n Cimany, l’Institut Escola Tres Fonts i l’Institut Escola Mirades.

 

Una transformació de zona educativa

L’avaluació de la implementació de les transformacions conclou que si bé hi ha unanimitat entre els diferents actors en valorar positivament el resultat i sentir-se satisfets de com ha quedat el centre educatiu un cop acabada la transformació. Alhora, tal com han comentat també els alumnes consultats, hi ha una certa resistència al canvi per la identificació amb els centres anteriors, que poc a poc, gràcies a la qualitat del nou equipament i del projecte educatiu resultant, s’acaba vencent.

L’estudi també recomana passar d’una visió de transformació de centres a una de transformació de zona, dins de la qual també es transformin centres concrets però mantenint la mirada en els equilibris i nivells del conjunt.