Acords del Consell de Direcció del dia 27 d'abril de 2017

Seguiment preinscripció ensenyaments obligatoris

El Consell de Direcció del Consorci d’Educació ha fet una valoració de les dades provisionals de la preinscripció

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

 

Oferta inicial per al curs 2017-2018 als ensenyaments no obligatoris

S’ha aprovat l’oferta inicial del curs 2017-2018 de les llars d’infants i escoles bressol, al batxillerat dels Instituts i dels instituts escola, cicles de formació Professional dels Instituts, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de les escoles d’art, escoles oficials d’idiomes, ensenyaments esportius i Programes de Formació i Inserció i cursos específics per a l’accés a cicles formatius de la ciutat de Barcelona per al curs 2017-2018.

Llars d’infants i escoles bressol municipals

Llars d’infants

 

Grups

  Capacitat autoritzada  

 

<1

1 any

2 anys

Total

<1

1 any 2 anys 3 anys

 5 centres

3

14

10

27

21

137 168 326

 

Escoles bressol

 

         Grups

  Capacitat autoritzada  

 

<1

1 any

2 anys

Total

<1

1 any 2 anys 3 anys

98 centres

98

263

211

572

759

3.316 4.119 8.194

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF 

 

Batxillerat

Batxillerat ordinari

 

Oferta final 2016-2017

Oferta inicial 2017-2018

 

1r Curs

2n Curs

TOTAL

1r Curs

2n Curs

Total

Diürn

123

111

234

122

118

240

Nocturn

2

4,5

6,5

2

4

6

 

125

115,5

240,5

124

122

246

 

Batxillerat artístic

 

Oferta final 2016-2017

Oferta incial 2017-2018

 

1r Curs

2n Curs

TOTAL

1r Curs

2n Curs

Total

Plàstiques

13

13

26

13

13

26

Escèniques

5

4

9

5

5

10

Nocturn

0

0,5

0,5

0

0

0

 

18

17,5

35,5

18

18

36

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

 

Formació professional

Comparativa global dels centres públics

 

OFERTA FINAL 2016-2017

OFERTA INICIAL  2017-2018

 

1r Curs

2n Curs

TOTAL

1r Curs

2n Curs

Total

CFPM

113

98

211

115

97

211

CFPS

170

168

338

169

171

340

TOTAL

283

266

549

284

268

552

       

23 instituts

 

 

Comparativa global de la oferta

 

1r curs

2n curs

Total

2013-14

274

218

492

2014-15

283

222

505

2015-16

286

225

511

2016-17

283

266

549

2017-18

284

268

552

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

 

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

 

EASD Deià

EASD Llotja

EA Massana

EA Insdustrial

 
 

CFAM

CFAS

CFAM

CFAS

CFAM

CFAS

CFAM

CFAS

TOTAL

OFERTA
FINAL 2016-17

2

6,02

7

25,04

0

15

1,5

4

60,56

OFERTA
INICIAL 2017-18

2

6

7,03

26,54

0

15,01

2

4

62,58

Total

0

-0,02

0,03

1,54

0

0,01

0,5

0

2,02

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

 

Escoles oficials d’idiomes

Grups

EOI DRASSANES

EOI VALL D'HEBRON

EOI SANT GERVASI

EOI LA PAU

EOI SANTS

EOI GUINARDÓ

TOTAL

OFERTA FINAL 2016-17

319

132

24

36

21

32

564

OFERTA INICIAL

2017-18

320

126

29

37

21

27

560

Total

1

-6

5

1

0

-5

-4

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF 

 

Ensenyaments esportius

   

CURS 2016-17

Curs 2017-18

 

Cicle

Codi

1r Curs

2n Curs

TOTAL

1r Curs

2n Curs

TOTAL

DIFERÈNCIA

TEGM

8201

2

2

4

1

1

2

-2

    TEGS

8251

0

 

0

1

 

1

1

TEGM

NA10

0,5

0,25

0,75

1

0,5

1,5

0,75

TEGM

NA20

0,5

0,25

0,75

 

0,25

0,25

-0,5

TEGM

SQ10

0,5

0,5

1

1

0,5

1,5

0,5

TEGM

SS10

1

1

2

4

2

6

4

TEGS

SSAO

1

 

1

1

 

1

0

   

5,5

4

9,5

9

4,25

13,25

3,75

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF  

 

Programes de formació i inserció

• No hi ha canvis en l’oferta inicial del curs 2017-18 respecte el curs 2016-17.

• S’ofereixen un total de 45 grups en 16 Instituts

Per a més informació veieu el document adjunt, pdf

 

Regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa

S’ha presentat la instrucció relativa a la regulació de la col·laboració en l’horari lectiu del centre de professionals d’atenció educativa no docent o d’entitats o persones vinculades amb el projecte educatiu del centre. Pendent d'incloure més aportacions està previst que s’aprovi en el Consell de Direcció de mes de maig.

 

Informe d’avaluació del programa Èxit 2015-2016

S’ha presentat l’informe “Avaluació del programa Èxit (curs i estiu) 2015-2016: seguiment i impacte” realitzada per l’Institut Ivàlua (a partir del model de les dobles diferències respecte un grup control).

L’extensió del programa Èxit a 3r i 4t de l’ESO (815 alumnes) ha tingut un impacte positiu significatiu sobre els resultats acadèmics dels alumnes de l’últim curs de la ESO.

• Reducció del nombre d’assignatures suspeses al juny en un 8%

• Reducció de la probabilitat de suspendre cadascuna de les matèries troncals entre 6% (anglès) i 12% (matemàtiques)

• Increment d’un 15% de la probabilitat de no suspendre res al juny

• Increment d’un 20% de la probabilitat d’obtenir el Graduat al juny

Èxit Estiu 2016: resultats positius

Mitjana d’assignatures recuperades segons assignatures suspeses al juny (públics)

gràfic avaluació exit estiu

 

Titularitat del centre

Total alumnes

Centres

Públics

1.908

48

Concertats

400

13

Per a més informació veieu el document adjunt, pdf 

 

Seguiment del Pla de Barris: àmbit educatiu i programes culturals comunitaris

 

BARRI

ACTUACIÓ

2017

2018

2019

2020

DOTACIÓ TOTAL

05/04/2017

 

1.147.004

9.679.632

8.194.773

0

19.021.410

TRINITAT NOVA

Institut-escola Trinitat Nova

617.004

3.989.632

3.564.773

 

8.171.410

BON PASTOR

Reforma Institut Cristòfol Colom

200.000

1.250.000

2.287.500

 

3.737.500

BESÒS-MARESME

Adequació Institut Rambla Prim

90.000

1.080.000

442.500

 

1.612.500

 

Millora sala d'actes Institut Barri Besòs

20.000

280.000

 

 

300.000

LA MARINA
 DEL PORT

Adequació Escola Enric
Granados a 2l

100.000

1.350.000

550.000

 

2.000.000

 

Millora teatre Escola Barkeno

20.000

280.000

 

 

300.000

LA PAU-VERNEDA

Millores Institut Bernat Metge

50.000

650.000

 

 

700.000

 

Millora sala d'actes Escola La Pau

20.000

280.000

 

 

300.000

TRINITAT VELLA

Millores Escola Ramon i Cajal

30.000

370.000

 

 

400.000

 

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

 

Seguiment del Pla Estratègic

EL Pla Estratègic  del Consorci d’Educació ha de ser un procés de planificació, reflexió i coneixement sobre com volem que sigui l’EDUCACIÓ a la ciutat de Barcelona i el seu model de governança institucional i de gestió per al període 2017-2021.

En el Consell de Direcció s’ha presentat la proposta de participació en el procés.

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

Dotació de recursos i formació TAC per part del districte Nou Barris

Donar accés a les eines i els materials perquè es desenvolupi treball pràctic de robòtica i TAC a les aules. Els materials són inclusius i perfectament adaptables a diferents tipus d’aules.

Aquesta dotació consisteix en materials de préstec -kits de robòtica i maletes de tauletes-  adreçats a diferents  nivells educatius,  d’una durada de  20/30 dies a les escoles i/o instituts que es comprometen a fer-ne ús amb l’alumnat, posteriorment compartir-ho i assistir a la formació.  Estarà gestionat pel Centres de Recursos Pedagògic (CRP)

En quan a la formació, pel curs 2017-2018 s’oferiran cursos sobre l’ús didàctics de les tauletes, un curs pràctic de programació i robòtica de primària i la presentació dels materials de préstec.

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF

Seguiment inversions

 

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

DOTACIONS PIM MUNICIPAL

11.726.834

31.957.996

42.484.549

34.965.689

0

121.135.068

RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA)

9.728.383

15.756.272

20.175.440

15.523.525

 

61.183.620

GRANS RAMS

218.402

2.665.877

6.200.000

4.410.000

 

13.494.279

NOVA CONSTRUCCIÓ (IMEB)

265.930

4.847.843

5.649.477

6.837.391

 

17.600.641

SOLARS NOVES ESCOLARITZACIONS

1.514.118

6.990.000

 

 

 

8.504.118

PLA DE BARRIS

 

1.147.004

9.679.632

8.194.773

 

19.021.410

NOVA CONSTRUCCIÓ (Escola Entença)

 

480.000

480.000

 

 

960.000

ESCOLA LA MAQUINISTA 2

 

71.000

300.000

 

 

371.000

DOTACIONS DEPARTAMENT ENSENYAMENT

5.029.498

9.481.870

18.503.487

10.428.612

6.820.000

50.263.467

RAMS (INSTITUTS)

1.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

 

12.000.000

NOVES CONSTRUCCIÓ (DEP)

3.529.498

5.981.870

12.763.487

2.128.612

 

24.403.467

(E. CAN FABRA, I. VILADOMAT, I. M. ESPINALT I I. MARTÍ I POUS)

 

 

 

 

 

 

NOVA CONSTRUCCCIÓ (Escola Anglesola)

 

 

200.000

1.400.000

3.410.000

5.010.000

NOVA CONSTRUCCCIÓ (Escola Entença

 

 

1.840.000

2.000.000

 

3.840.000

NOVA CONSTRUCCCIÓ (Escola La Maquinista)

 

 

200.000

1.400.000

3.410.000

5.010.000

TOTAL

16.756.331

41.439.867

60.988.036

45.394.301

6.820.000

171.398.535

Per a més informació veieu el document adjunt, PDF