Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Un c˛mic amb hist˛ria

A partir de lĺestudi del c˛mic com a fil conductor, aquest taller pretÚn abordar m˙ltiples processos dĺaprenentatge que han de permetre millorar la competŔncia en comunicaciˇ lingŘÝstica, la competŔncia cultural i artÝstica, el tractament de la informaciˇ i la competŔncia digital, i la competŔncia social i ciutadana.

Al mateix temps ha de contribuir a dotar d’eines per a millorar la competència, aprendre a aprendre i impulsar l’autonomia i la iniciativa personals.

Com que el treball interdisciplinari implica plenament les àrees de llengua, l’àrea d’educació artística i l’àrea de socials, es disposarà del temps suficient per a abordar un projecte complex i ambiciós. La proposta de treball, que s’ha d’entendre com una oferta que cal ajustar a la realitat de cada escola, parteix de la conversa i de la llengua oral i va introduint, a poc a poc, la llengua escrita i el dibuix, així com altres aspectes d’educació visual i plàstica, d’història i noves tecnologies.

Observacions

La programació inicial preveu que s’hi dedicaran unes sis hores setmanals durant un trimestre fins a arribar a una durada total del projecte d’unes vuitanta hores repartides de manera flexible en unes quaranta sessions. Les sessions s’agrupen en quatre blocs: Primer, un punt de partida amb activitats inicials per a treballar el projecte de còmic juntament amb el programa d’història i, també, la invitació a un autor de còmic. En segon lloc, es fa un estudi del còmic que inclou aspectes com els antecedents, el disseny de personatges, la documentació i el llenguatge del còmic. En tercer lloc, hi ha les sessions dedicades al projecte personal amb l’elaboració del còmic i els aspectes tècnics que cal preveure, com ara la perspectiva, la tinta i el traç i la llum. Aquest bloc també inclou l’edició digital i la difusió via Internet. Finalment, es planifica una avaluació i posada en comú amb l’explicació dels còmics emmarcats dins l’època històrica.

El treball també preveu la incorporació de les noves tecnologies al procés d’aprenentatge.

Entitat / Professional (autor de c˛mic)

Oriol Garcia Quera

Oriol Garcia Quera és un dibuixant especialitzat en el còmic històric, més particularment en personatges i episodis de la història de Catalunya, que ha dibuixat diversos àlbums amb guió propi o d’altres autors. Fa classes a l’Escola del Còmic Joso.