Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Desenterrant la hist˛ria: investiga com un arque˛leg

Taller desenvolupat en diferents sessions basat en un diÓleg constant entre dos arque˛legs i lĺalumne i que fa ˙s de tŔcniques i recursos que fomenten la implicaciˇ personal.

Es pretén que  l’alumnat entengui el passat a través de la metodologia arqueològica i observi quins lligams té amb el present i amb la realitat de cada alumne.

Prenent com a fil conductor un fet històric rellevant es partirà del concepte d'arqueologia per descobrir Barcelona com a jaciment arqueològic, es simularà un laboratori arqueològic (i una excavació arqueològica, i a partir de la manipulació de restes o reproduccions arqueològiques i d’altres fonts històriques, es coneixeran aspectes de la seva vida quotidiana com els usos alimentaris, el concepte de la mort, el temps de lleure i d’oci,... Abans de realitzar la seva  exposició final (compendi de tot el que hagin après) coneixeran diferents tècniques i eines de difusió arqueològica.

Entitat

Aura, didàctica i difusió cultural

Aura, didàctica i difusió cultural, neix ambla vocació de treballar en la difusió del patrimoni cultural. Des d’ AURA entenem que el patrimoni cultural és un element d’identitat que ha configurat la nostra cultura i que pot ajudar a millorar la vida dels ciutadans, alhora que contribuir a la projecció cultural, artística i econòmica dels pobles, ciutats i països. Entenem que la difusió del nostre patrimoni és una eina indispensable per afavorir la seva conservació i fomentar el respecte per la diversitat cultural.

En aquest sentit AURA, treballa dirigint i creant tallers i visites guiades per infants i adults en llocs com museus, jaciments arqueològics, monuments arquitectònics i centres d’ensenyament.

Correu electrònic