Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Cinema: retrat d'oficis

El taller proposa que lĺalumnat faci un retrat documental dĺun ofici que li resulti especialment atractiu o estigui vinculat amb les activitats de lĺaula.

A partir d’aquesta idea, es tractarà de parlar amb la persona que l’exerceix, conèixer-la i trobar la millor manera de filmar-la.

Es duran a terme, per tant, retrats de persones que seran també retrats del seu ofici, de la relació de la persona amb la seva feina (el dia a dia, les eines, la relació amb les matèries, l’espai on desenvolupa el seu treball, etc.).

Per tal que l’alumnat tingui referents cinematogràfics a l’hora de dur a terme el projecte, durant les primeres sessions del taller es faran visionaments i comentaris de fragments de pel·lícules.

El taller permetrà un acostament pràctic i reflexiu al cinema i a les fases creatives d’aquest art: ideació, planificació, rodatge i muntatge. A més a més, es treballarà perquè els participants puguin desenvolupar la creativitat amb els mitjans expressius propis del cinema i, alhora, redescobreixin, a través d’aquesta mirada cinematogràfica, el seu entorn proper, i molt especialment, determinats oficis. Preparant el film, documentant-se, parlant amb el seu protagonista, decidint com filmar-lo, enquadrant el seu treball, el grup no tan sols s’introduirà en la creació cinematogràfica, sinó que també redescobrirà d’una manera diferent, més intensa, creativa i sensible, oficis que li resultin propers, i establirà una relació completament nova amb les persones a qui decidiran retratar.

Observacions

Aquest taller té una durada entre trenta i trenta cinc hores amb una distribució de tres hores setmanals durant un trimestre, Aquestes hores inclouen set sessions amb un especialista; que caldrà que siguin de tres o quatre hores seguides.

Els projectes es durà a terme en petits grups de 4 o 5 alumnes per tal que tots puguin assumir de manera rotativa les diferents tasques del rodatge: direcció, ajudant de direcció, càmera, tècnic/a de so, etc. En aquestes sessions, i algunes de les del guió (vegeu programa), cal preveure la presència de, com a mínim, dos docents.

Es preveu la creació d’un bloc en què el grup expliqui el procés creatiu, publiqui els materials produïts i, d’aquesta manera, es puguin veure les peces realitzades. Al final del taller, es preveu celebrar una projecció dels retrats en presència de tots els alumnes participants. També s’editarà un DVD que reculli tots els retrats realitzats.

Materials: Reproductor de DVD/Ordinador i projector o monitor de TV. Cal disposar d’1 o 2 ordinadors en què es pugui instal•lar el programa Adobe Premiere Pro. Càmera fotogràfica digital (preferentment dues). Càmera de vídeo miniDV, preferentment amb sortida d’auriculars. Un trípode.

Formació: Abans de l’inici del taller, es durà a terme una formació de dues jornades de tres hores per als docents participants.

Entitat

Entitat: A Bao A Qu

Rambla del Prat, 21, 1r, 1a
08012 Barcelona

web a bao a qu

A Bao A Qu és una associació que realitza diversos projectes de pedagogia i creació artística, amb especial atenció al cinema. Des de la seva fundació l’any 2004 es duen a terme activitats de manera independent i en col·laboració amb diverses entitats. Entre les propostes que ofereixen destaquen: Cinema en curs, projecte experimental de tallers de cinema a centres públics d’ensenyament; els tallers vinculats a exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; tallers de creació cinematogràfica en el marc de diversos festivals de cinema, i formació per a docents.