Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

TMB es mou per l'educació

El taller realitzat amb TMB es basa en el coneixement actiu del funcionament i gestió de la xarxa de transport de Barcelona. Com a cloenda, l'alumnat ha de dissenyar una acció publicitària sobre la importància de conscienciar a la ciutadania en el foment de valors de convivència en el transport públic, i de respecte vers les seves instal•lacions i materials.

TMB és conscient del seu rol com a agent educatiu, motiu pel qual s’implica en la xarxa educativa de la ciutat, articulant projectes de proximitat per educar per a una ciutadania inclusiva i solidària. Considera per tant que l’educació dels infants i joves és una responsabilitat compartida, i per això està implicat en el procés participatiu del Projecte Educatiu de Ciutat i disposa d’un projecte educatiu TMB EDUCA.

El taller “TMB es mou per l’educació” és una nova proposta educativa que  forma part del Projecte TMB EDUCA, i vol contribuir a millorar l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats educatives per a tothom. 

El taller “TMB es mou per l’educació”  està dissenyat perquè l’alumnat que hi participa interioritzi continguts curriculars relacionats amb les competències comunicatives, les matemàtiques i el coneixement del medi, alhora que es promouen actituds personals com el civisme i el respecte pel medi. Els diferents espais on es realitza el taller i el contacte amb treballadors i treballadores de l’empresa, fan que l’alumnat conegui de primera mà entorns i perfils professionals ben diversos, fet que contribueix a l’orientació acadèmica professional que es realitza des dels centres de secundària.

L’estructura que segueix el taller es basa en el coneixement del funcionament i gestió de la xarxa de transport de TMB, amb la idea que l’alumnat, per finalitzar el taller, faci un treball en format imprès (eslògans, collage, còmic, etc.) sobre la importància de conscienciar la ciutadania per fomentar els valors de convivència en el transport públic i de respecte vers les seves instal·lacions i materials.

Aquesta acció de comunicació es podrà veure exposada a les instal·lacions de metro o autobusos de TMB.

Per poder realitzar aquesta tasca, l'alumnat ha d’aprendre què significa el servei de la xarxa de transport i com afecta la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes. A partir de l’extrapolació de les vivències quotidianes dels participants, es treballen valors i actituds relacionades amb la mobilitat sostenible i el transport públic, tot basant-se en les seves idees prèvies.

Entitat

TMB educa

El projecte TMB EDUCA és l’expressió de la voluntat educativa de TMB i de la seva implicació amb la resta d’entitats que formen la xarxa educativa de Barcelona.

El transport públic forma part de l’entorn, i com a tal, forma part de la comunitat educativa ciutadana de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Des de TMB s’ofereix l’oportunitat de generar aprenentatge i formació en l’àmbit dels valors, emmarcat en el compromís ciutadà per a una educació al servei de la cohesió social.

El projecte TMB EDUCA ofereix un programa d’activitats de suport als centres escolars per treballar tots els aspectes relacionats amb els transports públics de Barcelona, dins el currículum escolar.

  • Territori d'implementació

    • Ciutat

  • Local de realització

    • Espais de la Xarxa de Transport Metropolitans de Barcelona

  • Programa