Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Tallers artisticoprofessionals que fomenten l’adquisició de competències socials bàsiques, potencien l’èxit escolar i possibiliten el coneixement d’itineraris formatius. Es dissenyen i confeccionen diferents productes a cada taller seguint un centre d’interès trimestral relacionat amb els continguts curriculars de l’ESO.

El projecte considera imprescindible apropar el treball que l’alumnat ha realitzat a l’institut a través d’exposicions que milloren el seu autoconcepte i autoestima i també la posició davant l’equip docent i la comunitat educativa en general.

Els tallers estan organitzats per trimestres, al final dels quals es valora continuar en la mateixa disciplina o canviar-la d’acord amb les necessitats que plantegi el grup.

 A partir de la tria d’una determinada disciplina (fusteria, joieria, art floral, cuina i servei, confecció, ...) es concreta la seva programació en una reunió amb el centre de secundària, on s’estableix les vinculacions amb el programa curricular del grup segons els seu pla d’atenció a la diversitat.

A l’Escola d’Aprenents, l’alumnat,

 • és responsable de tot el procés del producte.
 • aprèn un ofici artesà, en què el resultat final va sempre molt lligat a l’esforç.
 • el disseny del producte ha d’estar dins els límits personals.
 • l’elaboració és lenta i demana molta concentració: es treballa la precisió, cura i manteniment de les eines

Sempre que sigui possible, es realitzen productes d’ús col·lectiu que responguin a necessitats de l’institut o d’un altre centre educatiu (seguint els principis d’Aprenentatge i Servei)

Pensar en la idea empresarial, configurar el pla de màrqueting, el pla d´organització i producció i el pla econòmic i financer a escala reduïda, des d´un punt de vista pràctic relacionant-lo amb una producció concreta realitzada prèviament o de forma paral·lela en un taller d’Escola d’aprenents, enriqueix el nivell d´aprenentatge dels alumnes alhora que els hi mostra una forma d’ocupabilitat basada en el reconeixement de les pròpies competències i habilitats, el treball en equip, la qualitat i l´esforç del seu treball.

Entitat

Impulsem

c. Tàpies, 6 08001 Barcelona
93 443 65 83 (Vanessa Cayuela)
Correu electrònic

Web d'Impulsem

Facebook d'impulsem

Entitat privada sense ànim de lucre situada al districte de Ciutat Vella, al barri del Raval, població per la qual destina la majoria dels seus projectes. Té la finalitat de desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i minorar els efectes de l’exclusió social.

La tipologia d’accions que desenvolupen s’emmarquen en tres àrees: l’àrea sòcio-laboral, l’àrea d’inserció laboral i autoocupació i l’àrea sòcio-educativa. És en aquesta última on s’emmarca l’actuació de l’Escola d’Aprenents, que neix amb la necessitat de pal·liar l’alt índex de fracàs escolar en el districte de Ciutat Vella.

 • Territori d'implementació

  • Ciutat Vella

   Ciutat

 • Local de realització

  • Impulsem SCCL

 • Programa