Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

El projecte de Cuines del món parteix de diferents espais geogràfics (la Mediterrània, Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia) per treballar de manera competencial el currículum de l’àmbit cientifico-tecnològic i lingüístic i social de 3r i 4t d’ESO. L’elaboració de diferents receptes de cada zona, són la motivació per avançar en el coneixement d’aquestes matèries de forma integrada.

L’esperit semiprofessionalitzador aporta l’ingredient orientador en aquest taller.

El darrer dia del taller, es prepara un càtering per al professorat de l’institut i familiars, per fer visible la qualitat de la tasca realitzada i  augmentar l’assoliment dels seus objectius, quant a autonomia  i millora de l’autoconcepte i de l’autoestima de l’alumne.

Els principis metodològics que garanteixen l’acompliment dels objectius del projecte es basen en la vinculació entre la pràctica desenvolupada en un taller en un espai i amb uns professionals aliens a l’activitat acadèmica de l’institut i els continguts curriculars que es fan “necessaris” per a poder portar a terme la pràctica. Es a dir, el taller que resulta motivador per als alumnes, genera la necessitat d’aprendre uns continguts per tal que l’activitat pràctica sigui exitosa.

Amb aquest principi metodològic podem definir les estratègies de la part pràctica que ens conduiran a l’èxit del projecte:

 1. L’activitat exitosa.
 2. Els resultats immediats.
 3. La planificació de la feina (el ritme de treball sense estones desocupades)
 4. Disposar dels recursos i les eines adequades i suficients.
 5. El reconeixement de la comunitat educativa i social (càtering al finalitzar
 6. taller com a mostra del treball realitzat)
 7. La qualitat del producte final (presentació)
 8. L’espai, diferenciat de l’Institut (més a prop del món laboral)
 9. La tasca educativa dels professors experts de taller i dels professors-tutors de l’IES que acompanyen al grup (establint límits però motivant)
 10. La coordinació entre l’equip d’Impulsem i l’equip de l’Institut.
 11. El disseny del procés de tal manera que el prop i alumne es faci responsable de les tasques a realitzar, com si d’una activitat professional es tractés.

Entitat

Impulsem

c. Tàpies, 6 08001 Barcelona
93 443 65 83 (Vanessa Cayuela)
impulsem@impulsem.org

http://impulsem.blogspot.com.es/

https://es-es.facebook.com/impulsem.org

Entitat privada sense ànim de lucre situada al districte de Ciutat Vella, al barri del Raval, població per la qual destina la majoria dels seus projectes. Té la finalitat de desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i minorar els efectes de l’exclusió social.

La tipologia d’accions que desenvolupen s’emmarquen en tres àrees: l’àrea sòcio-laboral, l’àrea d’inserció laboral i autoocupació i l’àrea sòcio-educativa. És en aquesta última on s’emmarca l’actuació de l’Escola d’Aprenents, que neix amb la necessitat de pal·liar l’alt índex de fracàs escolar en el districte de Ciutat Vella.