Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

En el taller Circ Èxit, a través de diverses activitats circenses, es desenvolupen competències relacionades amb l’àmbit personal, social i ciutadà; té, per tant, un gran potencial educatiu.

L’activitat de l’alumnat i la implicació del professorat vinculen l’experiència viscuda i els aprenentatges del taller de circ amb la vida educativa a l’institut i provoca en aquesta última canvis significatius.

L’equip docent pot utilitzar aquesta motivació per treballar altres continguts curriculars a les aules del centre.

 

 

 

El circ ajuda al desenvolupament de diversos aspectes:

  • Creativitat: S’ofereixen situacions motrius noves per a l’alumnat amb la manipulació de diferents materials i s’estimula la capacitat de modificar les seves conductes o d’adaptar-s’hi, atesa la poca o inexistent experiència anterior.
  • Cooperació: La majoria de situacions motrius busquen treballar la cooperació, la participació i, en conseqüència, la inclusió.
  • Interculturalitat: La procedència de les tècniques de circ és d’una gran varietat, fet que provoca una vivència molt diversificada pel que fa a la cultura corporal lúdica.
  • Expressió corporal:El circ, especialment en la vessant d’interpretació, és interessant per al desenvolupament de la capacitat d’expressió corporal.
  • Habilitats i capacitats: Les tècniques de circ contribueixen al desenvolupament de diverses habilitats i capacitats, com ara la coordinació, la concentració, la percepció, l’equilibri, la força, la velocitat de reacció, el ritme, etc.

Entitat

Bidó de Nou Barris

c. Portlligat, 11-15 08042 Barcelona
93 353 95 16 (Antonio Alcàntara)
Correu electrònic

Web de l'ateneu de Nou Barris

El circ ha estat una de les principals activitats de l’Ateneu des del seu començament (1977), juntament amb d’altres manifestacions artístiques: teatre, música, debats, xerrades, exposicions, tallers... L’aportació voluntària d’un nombrós grup de persones compromeses amb aquest projecte és un dels factors que el fa possible. A l’Ateneu s’entén el circ com una eina educativa i de transformació de l’entorn. Una pràctica educativa amb capacitat terapèutica, de transmissió de valors i coneixements tècnics.