Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Tallers en espais formatius de la ciutat

Proporcionen diferents projectes/tallers pràctics situats en diferents espais formatius de la ciutat per a satisfer els interessos de grups d’alumnes heterogenis que procedeixen d’un mateix centre. Els alumnes tindran l’oportunitat d’apropar-se a experiències manipulatives en entorns fora del centre educatiu.

El Consorci d’Educació de Barcelona identifica els tallers entre l’oferta que presenten entitats i institucions diverses de la ciutat. En promou l’adaptació curricular per tal que esdevingui un recurs innovador, a realitzar en l’horari lectiu, avaluable i amb la presència activa del professorat referent; recurs que apropa l’alumnat a diversos contextos culturals i professionals.

Els tallers que es realitzen en espai formatius de la ciutat com a iniciativa de cooperació educativa:

 • Esdevenen un sistema de cooperació entre centres escolars, entitats o institucions i el Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Donen una resposta integrada a partir de la coresponsabilització i la implicació d’aquest conjunt d’agents i serveis del territori (ciutat/districtes/barris).
 • Actuen en l’àmbit territorial concret d’una manera ordenada i estable.
 • Dinamitzen i potencien actuacions coordinades entre els centres educatius i l’entorn.
 • Impulsen els grups de treball interprofessionals i interdisciplinaris.

Actualment, hi ha els tallers següents:

 • Circ Èxit
 • Grumet Èxit
 • Escola d’Aprenents
 • Cuines del Món
 • TMB es mou per l’educació
 • Biciflot