Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Tallers 'Oficis a la ciutat'

Els Oficis a la ciutat són la suma de diferents projectes formatius professionalitzadors, de caràcter pràctic, en entorns fora del centre des d’un plantejament d’orientació vocacional. Estan adreçats a alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessita un suport addicional per poder evitar el risc d’absentisme o abandonament prematur, degut a un alt grau de desmotivació vers l’entorn escolar.

Cada taller d’Oficis rep alumnat de diferents centres de procedència, per tal de crear un clima relacional i d’entorn formatiu-laboral. És un recurs de l’àmbit pràctic de la Diversificació curricular i tal com descriu la normativa l’alumnat podrà participar de les activitats externes fins a un 40% del seu horari lectiu.

Les sessions requereixen la presència de al menys un tutor/a d’un dels instituts, d’acord a la resta de centres implicats a cada taller.

 

Els tallers que es realitzen són:

  • Pentinat de temporada
  • Ombra aquí, ombra allà
  • Feines a Drassanes
  • Ben plantada
  • Plats a la carta
  • El ràpid: tallers d’instal·lacions
  • Reparació de bicicletes
  • Vestits a mida
  • Transforma’t fent esport