Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Convocat˛ria de participaciˇ a l'╚xit estiu 2018

En el cas dels instituts p˙blics de Barcelona lĺactivitat ╚xit estiu sĺha gestionat com a ampliaciˇ del programa ╚xit de manera que els centres comptaran amb els equips dĺamics@grans que sĺhan consolidat durant aquest curs. Lĺactivitat esportiva estarÓ condu´da per monitors esportius de lĺInstitut Barcelona esports i tambÚ tindrÓ un carÓcter gratu´t per aquells alumnes que fan lĺactivitat dĺestudi.

Convocat˛ria de beques de l'╚xit estiu

Per sol·licitar una beca cal que es compleixi, com a mínim, un dels següents requisits:

  1. Estar admès a la borsa de sol·licitants de beca d’amics@grans i coordinadors/es de centre i de zona pel curs 2017-2018, tant si s’ha tingut beca adjudicada aquest curs 2017-2018 o no.
  2. Haver format part del Programa d’Aprenentatge i Servei per l’alumnat de 1r curs de la Facultat d’Educació – Universitat de Barcelona  que ha desenvolupat les pràctiques com a amigues i amics de la lectura en el programa Èxit durant el curs 2017-2018, i disposar del conveni individual que ho acredita.
  3. Haver format part del Seminari de Formació per l’alumnat de 1r curs de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport – Blanquerna  que ha participat del projecte “Llegim junts” dins del Programa Èxit durant el curs 2017-2018, i disposar del document que ho acredita.

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu que es realitza als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu 2018 realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 400313).

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar del 30 de maig al 8 de juny (ambdós inclosos).

Formulari de sol·licitud

Llistat de beques atorgades

1. Modalitat A: Amics i amigues grans, PDF

2. Modalitat B: Referents d'esport, PDF

3. Modalitat C: Coordinadors/es de centre, PDF

4. Modalitat D: Coordinadors/es de zona, PDF

Participaciˇ de centres p˙blics d'educaciˇ secundÓria obligat˛ria

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per participar en el Programa Èxit Estiu adreçat als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2018, per la qual es convoca la participació de centres públics d'educació secundària obligatòria en el Programa Èxit Estiu 2018. 

Formulari de sol·licitud (a la pàgina de la convocatòria unificada de programes)

Centres admesos

Acta de la comissió del Programa  ÈXIT ESTIU 2018, PDF

Participaciˇ dels centres privats sostinguts amb fons p˙blics

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l'organització de sessions de reforç escolar durant l'estiu per a la preparació de les proves de recuperació de setembre.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre de l’educació secundària obligatòria (ref. BDNS 400312).

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar del 30 de maig al 8 de juny (ambdós inclosos).

Formulari de sol·licitud

Centres admesos

Acta de la comissió de l’atorgament d’ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics per  a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu per la preparació de les proves de setembre, PDF