Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

╚xit Estiu 2020

El programa ╚xit del Consorci d'Educaciˇ de Barcelona impulsa un pla de treball sistemÓtic que permet afrontar, conjuntament amb els centres educatius, aspectes claus per afavorir lĺŔxit escolar a la ciutat de Barcelona.

El Programa Èxit Estiu 20, que es concep com una ampliació del Programa Èxit, vol donar suport a aquell alumnat amb situació de vulnerabilitat de 1r a 4r de l’ESO  han tingut una pèrdua d’aprenentatge significatiu fruït de la situació de confinament pel COVID-19. Es realitzarà en tàndem de dos centres escolars, per tal de poder fer l’aprenentatge propi i compartit.

S'ofereixen al voltant de 40 places (4 grups de 10 alumnes d'ESO , aproximadament) per als instituts públics d’alta complexitat que vulguin participar.

Joves estudiants universitaris, amics i amigues grans i great@friends, que a partir de les orientacions dels coordinadors/es de centre i zona i tutors/es, elaboren una planificació de suport educatiu ( treballs, dossiers, lectures...) per a tot l’alumnat de l'1 al 17 de juliol.

El programa Èxit compta amb els suport de 5 coordinadors/es de zona, que fan el seguiment d’uns 3-4 centres cada un. Ells/es són els encarregats de convocar les reunions inicials i garantir que tota la documentació i planificació sigui la correcta per a un bon funcionament de l’activitat.

El reforç escolar es desenvolupa en sessions de 2 hores durant les dues setmanes i mitja del mes de juliol, més unes sessions de preparació a finals del mes de juny pels amics@grans i great@friends i els coordinadors/es de zona i centre. Al finalitzar el projecte, els referents dels instituts reben un informe avaluatiu de l’alumnat participant i els treballs de l’alumnat que serviran per millorar l’avaluació del primer trimestre del curs 2020/2021.