Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

╚xit Escape Estiu

El programa ╚xit del Consorci d'Educaciˇ de Barcelona impulsa un pla de treball sistemÓtic que permet afrontar, conjuntament amb els centres educatius, aspectes claus per afavorir lĺŔxit escolar a la ciutat de Barcelona.

Consorci d’Educació: proposta de suport educatiu a través de l’aprenentatge significatiu com a extensió del programa Èxit Acompanyament educatiu durant el curs escolar, prioritàriament amb alumnat en situació de vulnerabilitat. 

 

 

 

 

 

El Programa Èxit Escape Estiu, que es concep com una ampliació del Programa Èxit, vol donar suport a aquell alumnat de 1r a 3r de l’ESO i de 6è de primària susceptible de millorar competències bàsiques: lingüístiques, matemàtiques, cientificotècniques, a través del joc cooperatiu, ludificació (gamificació), relacionant la història del barri (social, patrimonial, entorn natural, cultural, comercial...) amb les experiències del propi alumnat. Es realitzarà en tàndem de dos centres escolars, per tal de poder fer l’aprenentatge propi i compartit.

S'ofereixen al voltant de 40 places (3 grups de 10 alumnes d'ESO i 10 alumnes de 6è de primària, aproximadament) per a tots els instituts públics de Barcelona i algunes de les seves escoles públiques de primària adscrites que hi vulguin participar.

Joves estudiants universitaris, amics i amigues grans i great@friends, que a partir de les orientacions dels coordinadors/es de centre i zona i tutors/es, elaboren una planificació i programació d’activitats per a tot l’alumnat de l'1 al 12 de juliol.

El programa Èxit compta amb els suport de 8 coordinadors/es de zona, que fan el seguiment d’uns 4-5 centres cada un. Ells/es són els encarregats de convocar les reunions inicials i garantir que tota la documentació i planificació sigui la correcta per a un bon funcionament de l’activitat.

El reforç es desenvolupa en sessions de 2 hores durant les dues primeres setmanes de juliol, més unes sessions de preparació a finals del mes de juny pels amics@grans i great@friends i els coordinadors/es de zona i centre. Al finailitzar el projecte, els referents dels instituts reben un informe avaluatiu de l’alumnat participant.