Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Participaciˇ en el programa Speak Up. Curs 2020-2021

Beques de colĚlaboraciˇ per realitzar tasques de preparaciˇ i realitzaciˇ de sessions en petits grups d'alumnes, dels centres p˙blics participants en el programa Speak Up, amb l'objectiu de millorar les seves competŔncies i habilitats de comunicaciˇ oral en anglŔs.

Qui pot demanar les beques?

El programa s'adreça a estudiants universitaris que tenen un conveni de col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona. La fórmula administrativa per formalitzar la col·laboració és mitjançant un conveni de pràctiques curriculars o extracurriculars, remunerades mitjançant una beca, de cada estudiant amb la seva facultat. Hi ha dos canals diferenciats:

 1. Conveni del Consorci d'Educació amb la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (UB), en el qual aquesta es compromet a promoure les beques de col·laboració pel programa Èxit entre els seus estudiants.
 2. Propostes individuals de convenis de pràctiques que cada alumne ha d'haver tramitat amb la seva facultat.

Requisits de participació

Modalitat A: Amics@grans de 5è, 6è de primària i 1r i 2n ESO

Tenir entre 20 i 28 anys.

Ser estudiant universitari/a.

Modalitat B: Amics@grans de 3r i 4t ESO

Tenir entre 20 i 28 anys.

Ser estudiant com a mínim de segon curs d’un grau universitari

Com formar part de la borsa del programa?

Per formar part de la borsa del programa Speak Up per al curs 2020-2021, cal que presenteu la sol·licitud de participació.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és:

Per a la borsa de Great Friends, del 23 de desembre de 2020 al 28 de febrer de 2021

Documentació

La sol·licitud s’ha presentar telemàticament. Cal indicar-hi la modalitat a la qual l’estudiant es presenta i adjuntar la documentació que es detalla a continuació:

a) De caràcter obligatori

 • Conveni de pràctiques extracurriculars o curriculars o document acreditatiu expedit per la universitat o facultat.
 • Imprès de matrícula d’estudis universitaris o de màster de formació del professorat corresponent al curs vigent. En cas de no disposar encara del document de matrícula, cal presentar una certificació de prematrícula emesa pel centre corresponent o una declaració jurada. Màxim a finals de desembre, cal fer arribar al Consorci d’Educació una còpia del full de matrícula oficial.

b) Només en cas de no haver participat en edicions anteriors de l’Èxit Acompanyament Educatiu, Èxit Anglès i Èxit Estiu o, no haver-ho presentat

 • Full de transferència bancària.
 • Justificant d’haver estat alumne/a d’un dels centres participants en el programa.
 • Justificant de formació complementària en idiomes.
 • Carnet de monitor/a o certificat que ho acrediti.
 • Justificant que acrediti que la mitjana de l’expedient acadèmic del darrer curs finalitzat és superior al 7.
 • Justificant que acrediti que està cursant el màster de formació del professorat d’educació secundària, o que l’ha finalitzat en els darrers tres cursos
 • Acreditació d’experiència com a becari/ària d’Èxit Acompanyament Educatiu o Èxit Anglès, o document acreditatiu.
 • Justificant que acrediti que està cursant la menció en Llengües Estrangeres del grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària o un màster relacionat amb l’ensenyament de la llengua anglesa.
 • Justificant que acrediti que està cursant estudis universitaris relacionats amb la llengua anglesa.

Es pot aportar la documentació des de l’Àrea privada de serveis i tràmits de la Generalitat en qualsevol moment i, de forma urgent, enviant un correu electrònic a exit@fundesplai.org.

Sol·licitud

Presentar la sol·licitud

Sol·licitud de transferència bancària, pdf

L'enviament del formulari requereix que el signeu electrònicament. Per fer-ho podeu fer servir el vostre certificat digital o bé l'idCAT Mòbil, un sistema molt senzill que es basa en el lliurament d'una contrasenya d'un sol ús al vostre telèfon mòbil.

En cas que no tingueu l'idCAT Mòbil, podeu obtenir-lo ràpidament. Només cal que tingueu a la vostra disposició el DNI o NIE i la targeta sanitària. Teniu tota la informació a idCAT Mòbil i a la Seu electrònica

Per a qualsevol dubte sobre l'assigació de les beques de col·laboració podeu contactar a través d'aquets correus electrònics (ntormo.ceb@gencat.catexit@fundesplai.org)