Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

╚xit AnglŔs

El Programa ╚xit AnglŔs del Consorci d'Educaciˇ de Barcelona vol impulsar un pla de treball sistemÓtic per millorar la competŔncia en expressiˇ, interacciˇ i comprensiˇ orals en llengua anglesa de lĺalumnat del darrer curs dĺeducaciˇ primÓria i lĺeducaciˇ secundÓria obligat˛ria per preparar-se a nivell oral per als tÝtols oficials A2, B1 i B2 .

El Programa Èxit Anglès vincula l'alumnat, el professorat i els dinamitzadors per treballar l’oralitat en llengua anglesa seguint una mateixa línia metodològica, amb objectius grupals i individuals i ítems d’avaluació del progrés de cada alumne. Aquest programa s’implementa de forma pilot aquest curs 2019-2020 a 35 centres de secundària de la ciutat de Barcelona.

El Programa Èxit Anglès té un doble eix d’actuació:

  • Sensibilitzar el professorat de primària i secundària dels centres participants de la importància de formar-se en una metodologia que afavoreixi la interacció oral de l’alumnat, tot oferint al professorat eines efectives, recursos, criteris d'avaluació i cultura digital de didàctica de l'oralitat en anglès perquè les puguin incorporar a la seva pràctica docent.
  • Augmentar significativament les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que segueixi el programa i fomentar-ne l’ús efectiu en situacions d’interacció reals, amb l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per a desenvolupar aquesta tasca (“great friends”, “school coordinators” i “zone coordinator”).  A més, poden presentar-se als exàmens oficials del nivell al qual vulguin adscriure's.

Per implementar aquest programa es comptarà amb la col·laboració i l’assessorament de professorat format en l’ensenyament de l’anglès com a eina de comunicació efectiva, especialment de la llengua oral, seleccionat i coordinat per l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes.

 Èxit anglès