Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Speak Up

El programa Speak Up del Consorci d'Educació de Barcelona vol impulsar un pla de treball sistemàtic per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió orals en llengua anglesa de l’alumnat d’educació secundària obligatòria per preparar-se a nivell oral per als títols oficials A2, B1 i B2 .

El programa Speak Up vincula l'alumnat, el professorat i els dinamitzadors per treballar l’oralitat en llengua anglesa seguint una mateixa línia metodològica, amb objectius grupals i individuals i ítems d’avaluació del progrés de cada alumne. 

El programa Speak Up té un doble eix d’actuació:

  • Sensibilitzar el professorat dels centres participants de la importància de formar-se en una metodologia que afavoreixi la interacció oral de l’alumnat, tot oferint al professorat eines efectives, recursos, criteris d'avaluació i cultura digital de didàctica de l'oralitat en anglès perquè les puguin incorporar a la seva pràctica docent.
  • Augmentar significativament les oportunitats d’exposició a l’anglès oral de l’alumnat que segueixi el programa i fomentar-ne l’ús efectiu en situacions d’interacció reals, amb l’acompanyament de joves estudiants universitaris formats per a desenvolupar aquesta tasca (“great friends”, “school coordinators” i “zone coordinator”).  A més, poden presentar-se als exàmens oficials del nivell al qual vulguin adscriure's.

Per implementar aquest programa es comptarà amb la col·laboració i l’assessorament de professorat format en l’ensenyament de l’anglès com a eina de comunicació efectiva, especialment de la llengua oral, seleccionat i coordinat per l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes.