Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015

Aquests documents recullen els resultats de la recerca ‘Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona 2015’ que han tingut com a objectiu identificar dels recursos de suport escolar a Barcelona. En aquests informes s'exposen els resultats relatius als deu districtes de Barcelona.

 Mapa de recursos de suport escolar a barcelona

INFORMES DE DISTRICTE