Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit
  • ÈXIT
  • Mapa de recursos de reforç

Mapa de recursos de suport escolar a Barcelona

Aquest Mapa és fruit del treball de la Taula de Coordinació dels recursos de suport escolar de Barcelona integrada pel Consorci d’Educació de Barcelona, diversos departaments i instituts municipals, entitats de suport escolar, professorat d’escoles i instituts, les AMPA i experts en pedagogia.

Aquest treball vol ser d’utilitat per les famílies, centres educatius i entitats i que sigui un primer pas per continuar compartint la reflexió sobre les claus de l’èxit i la idoneïtat de les mesures emprades entre els professionals de diversos àmbits.