Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit
  • ÈXIT
  • Espai de l'Èxit (fase pilot)

Espai de l'Èxit - Fase pilot

L’Espai de l’Èxit és una plataforma web amb recursos i continguts didàctics seleccionats i organitzats per cursos i àrees. La plataforma està adreçada principalment a l’alumnat i el professorat de secundària, tot i que pot ser d’utilitat per altres agents com les famílies, els monitors, etc. L’Espai de l’Èxit té com a finalitat donar suport en les tasques d’aprenentatge que es realitzen fora de l’aula.

El projecte es troba actualment en la fase pilot, motiu pel qual només hi ha disponible contingut de 3r i 4t d’ESO de català, castellà, matemàtiques i anglès.