Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Contacte

Consorci d'Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6
(cantonada c/. Roger de Llúria)
08010 Barcelona

Tel. 93 551 10 00

Programa Exit

Marta Comas
mcomass.ceb@gencat.cat

Eulàlia Esclapés
eesclapes.ceb@gencat.cat

ext. 6672

Programa Enginy (abans Èxit 2)

Imma Adell
miadell.ceb@gencat.cat
ext 6835