Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Programa Tangram

El programa Tangram és un projecte de l'Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d'Educació de Barcelona que es desenvolupa en coresponsabilitat amb els centres educatius i amb les famílies de l'alumnat participant.

És un projecte pilot d'acompanyament i empoderament educatiu a infants i les seves famílies per promoure l'èxit escolar de l'educació primària. Es tracta de poder acostar, donar a conèixer i acompanyar les famílies en el coneixement i la implicació de la cultura escolar pròpia dels nostres centres educatius.

L'activitat es realitza a les escoles de primària fora de l'horari lectiu. Compta amb la figura del mentor que farà setmanalment una sessió amb famílies, una altra amb famílies i nens i nenes i una altra sessió amb l'alumnat per parelles. Cadascun dels mentors tindrà al seu càrrec 10 alumnes. La proposta està dirigida a l'alumnat de 1r i 2n d'educació primària que presenta un risc important de desafecció escolar però amb possibilitats d'augmentar la seva implicació en l'aprenentatge.

Les famílies tenen un paper central en el projecte ja que participen de sessions setmanals amb els seus fills i filles on el mentor fa un paper de modelatge. Tota aquesta activitat requreeix la implicació i coordinació amb l'equip de mestres tutors, així com de l'equip directiu i claustre de l'escola.

Convocatòria de beques de col·laboració i coordinació

  • RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en el Programa Tàngram del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat.
  • RESOLUCIÓ per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en el programa Tangram durant el curs escolar 2019-2020 realitzat en els centres públics d'educació primària de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 472463).

Sol·licitud de participació

La borsa de becaris es manté oberta fins al dia 20 de desembre de 2019, inclòs.

Llistat de beques atorgades

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail