Salut i escola

El programa Salut i Escola neix l’any 2004 amb l’impuls dels departaments d’Educació i Salut de la Generalitat. El programa es desenvolupa a tots els centres educatius de secundària –preferentment de segon cicle–, dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya.

Té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents a través d’accions a l’escola com:

  • Promoció de la salut.
  • Prevenció de les situacions de risc.
  • Detecció precoç dels problemes de salut i posterior atenció.
  • Afavoriment de l’accessibilitat dels adolescents als programes de salut i als serveis sanitaris.

A la ciutat de Barcelona, els impulsors del programa són el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consorci Sanitari.

Tradicionalment, els centres educatius duen a terme programes de prevenció i promoció de la salut, tant de manera transversal en diferents assignatures com en les hores de tutoria, amb accions determinades de llarga durada o puntuals. Aquest programa pretén actuar com a paraigua de totes aquestes accions.

El programa inclou la participació i coordinació de recursos territorials disponibles a cada districte, com els equips d’atenció psicopedagògica, els centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ), el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR), el Servei d’Orientació de Drogues (SOD) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, així com el centre d’atenció primària més proper al centre educatiu i la resta de serveis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona especialitzats en prevenció.

A Barcelona s’ha formalitzat un model de treball per dur a terme aquest programa, amb la idea d’establir i definir els rols dels professionals que hi participen i les seves coordinacions i derivacions, per tal d’extreure de les activitats i dels professionals que hi intervenen el màxim d'aprofitament i rendiment.

 

Enllaços relacionats