Trobades de corals d'educació secundària

El Cant coral és un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva, esdevé la base fonamental per a la pràctica musical a l’escola i té un paper molt important en la formació personal i social dels infants i dels joves. Les trobades de corals tenen l’objectiu de difondre la pràctica i la creació musical entre l'alumnat, per tal de reconèixer la gran labor musical i educativa que realitza el professorat i distingir el treball que els centres docents duen a terme en aquest camp.

L'objecTrobada de corals d'infantil i primàriatiu primordial de les trobades de corals d'ensenyament secundari és promoure el cant coral i conjunt instrumental a tots els nivells en els centres de secundària.

Sovint pot ser la causa perquè el grup coral-instrumental tingui una motivació de permanència, mitjançant els crèdits variables o comuns, i fins i tot, com a grup musical estable (activitats extraescolars).

Un altre objectiu també important, és que tots els alumnes i les alumnes d'arreu de Catalunya gaudeixin d'una jornada musical d'esbarjo i d'amistat.