Provisió i promoció

La provisió de llocs de treball és el procediment administratiu dissenyat per a la cobertura dels llocs de treball vacants amb els recursos humans que presten serveis a l’Administració.

Els sistemes de provisió tenen per objectiu principal seleccionar el candidat i/o la candidata més idònia per al desenvolupament correcte de les funcions del lloc de treball vacant, de manera que s’obtingui una prestació dels serveis públics adequada i la satisfacció dels interessos generals. Per aquest motiu, tant en la provisió de llocs de treball com en la promoció professional del funcionariat s'han de respectar els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat dels i les aspirants, igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència.

Quan el personal accedeix a un lloc des d’un cos o una escala d’un grup immediatament inferior es considera promoció.

Per al PAS de la Generalitat, el Portal ATRI publica els concursos generals i específics de mèrits i capacitats, així com l’oferta dels llocs de treball vacants per a provisions temporals.

Consulta les convocatòries del Consorci d'educació

Referència Convocatòria Data límit instància
19/2024-T Convocatòria per a la sol·licitud d'integració del professorat funcionari de carrera de la categoria, a extingir, de professors tècnics de formació professional (PTFP) en la categoria de professors/ores d’educació secundària (PES) de l'Ajuntament de Barcelona
Anar a detall convocatòria 19/2024-T
De l'11 de juliol al 30 de juliol de 2024, ambdós inclosos
18/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Cap de Secció de Nòmines, C1-22, al Servei de Gestió Econòmica de Recursos Humans, a l’Àrea d’Organització i Recursos Humans.
Anar a detall convocatòria 18/2024-CS
del 4 al 15 de juliol de 2024, ambdós inclosos
17/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació, A1/A2-24, a la Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris.
Anar a detall convocatòria 17/2024-CS
del 18 al 28 de juny de 2024, ambdós inclosos
16/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació, A1/A2-24, a la Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris.
Anar a detall convocatòria 16/2024-CS
del 28 de maig al 7 de juny de 2024, ambdós inclosos
15/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació, A1/A2-24, a la Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris.
Anar a detall convocatòria 15/2024-CS
del 17 al 27 de maig de 2024, ambdós inclosos
14/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Coordinador/a de projectes d'educació, A1/A2-26, a la Direcció d'Educació i Territori.
Anar a detall convocatòria 14/2024-CS
del 14 al 24 de maig de 2024, ambdós inclosos
13/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Coordinador/a de projectes d'educació, A1/A2-26, a la Direcció d'Educació i Territori.
Anar a detall convocatòria 13/2024-CS
del 13 al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos
12/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d'educació, A1/A2-24, a l’Àrea d'Educació Inclusiva
Anar a detall convocatòria 12/2024-CS
del 30 d'abril al 10 de maig de 2024, ambdós inclosos
11/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals, A2-20 / A1-22, a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l'Àrea de Recursos Humans i Organització de la Direcció de Recursos Recursos Corporatius.
Anar a detall convocatòria 11/2024-CS
del 24 d'abril al 13 de maig de 2024, ambdós inclosos
10/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de Projectes d’Educació, A1/A2-24, a l’Àrea d’Educació Inclusiva del Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 10/2024-CS
del 8 al 22 d'abril de 2024, ambdós inclosos
09/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals, A1-22, a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l'Àrea de Recursos Humans i Organització de la Direcció de Recursos Corporatius.
Anar a detall convocatòria 09/2024-CS
del 4 al 15 d'abril de 2024, ambdós inclosos
08/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de Projectes d'Educació, A1/A2-24, a l'Àrea d'Educació Inclusiva.
Anar a detall convocatòria 08/2024-CS
del 19 de març al 2 d'abril de 2024, ambdós inclosos
07/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació, A1/A2-24, a Capacitació docent i programes educatius a la Direcció d’Educació i Territori. Anar a detall convocatòria
Anar a detall convocatòria 07/2024-CS
del 12 al 22 de març, ambdós inclosos
06/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Cap de Secció, A1/A2-24, de la Unitat d'Atenció i Tràmits de l'Administració Educativa, i d'Informació i Disseny de Processos, a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa
Anar a detall convocatòria 06/2024-CS
de l'11 al 21 de març de 2024, ambdós inclosos
05/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d'educació, A1/A2-24, a l’Àrea d'Educació Inclusiva.
Anar a detall convocatòria 05/2024-CS
del 29 de febrer al 11 de març de 2024, ambdós inclosos
04/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes en l’àmbit social, A2-24, a l’Àmbit Social de la Direcció d’Educació i Territori.
Anar a detall convocatòria 04/2024-CS
del 29 de febrer al 11 de març de 2024, ambdós inclosos
03/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals, A1-22, a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l'Àrea de Recursos Humans i Organització de la Direcció de Recursos Corporatius.
Anar a detall convocatòria 03/2024-CS
del 29 de febrer al 15 de març de 2024, ambdós inclosos
02/2024-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 02/2024-C
del 19 al 2 de febrer de 2024, ambdós inclosos.
01/2024-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball d’Administratiu/va, C1-18, a l’Àrea de Recursos Humans i Organització, Suport a la Inspecció educativa
Anar a detall convocatòria 01/2024-CS
del 4 al 15 de gener de 2024, ambdós inclosos
23/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball d’Administratiu/va especialista del Servei d’Atenció a les Direccions C1, NR 20, Àrea de Recursos Humans i Organització
Anar a detall convocatòria 23/2023-CS
Del 27 de desembre de 2023 fins al 22 de gener de 2024, ambdós inclosos
22/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Cap de Secció de Provisió Docent (Àrea de Recursos Humans i Organització), C1-22.
Anar a detall convocatòria 22/2023-CS
Del 9 al 20 de novembre de 2023, ambdós inclosos
21/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació - Protecció a la Infància i a l'Adolescència (Àrea d’Educació Inclusiva), A1/A2-24.
Anar a detall convocatòria 21/2023-CS
Del 6 al 16 de novembre de 2023, ambdós inclosos.
20/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Cap de Servei de Gestió de Serveis Centrals i Relacions Laborals (Àrea de Recursos Humans i Organització)
Anar a detall convocatòria 20/2023-CS
Del 25 d'octubre al 6 de novembre de 2023, ambdós inclosos.
19/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball d'Administratiu/va especialista al Servei d'Atenció a les Direccions (Àrea de Recursos Humans i Organització)
Anar a detall convocatòria 19/2023-CS
De l’11 al 23 d'octubre de 2023, ambdós inclosos
18/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Cap del Servei d'Atenció a les Direccions (Àrea de Recursos Humans i Organització)
Anar a detall convocatòria 18/2023-CS
De l’11 d'agost al 13 de setembre de 2023, ambdós inclosos
17/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Coordinador/a de projectes d’educació (Direcció d’Educació i Territori)
Anar a detall convocatòria 17/2023-CS
De l’1 a l’11 d’agost de 2023, ambdós inclosos
16/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball Tècnic/a superior de gestió (Servei de Gestió Econòmica i Contractació).
Anar a detall convocatòria 16/2023-CS
De l’1 a l’11 d’agost de 2023, ambdós inclosos
15/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Tècnic/a superior de gestió. (Direcció de Recursos Corporatius. Servei de Gestió Econòmica de Recursos Humans).
Anar a detall convocatòria 15/2023-CS
del 18 al 28 de juliol, ambdós inclosos
14/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Coordinació de projectes d’educació – Docent (Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i Règim Especial).
Anar a detall convocatòria 14/2023-CS
del 5 al 17 de juliol, ambdós inclosos
13/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació – Docent (Educació i Territori).
Anar a detall convocatòria 13/2023-CS
del 16 al 23 de juny de 2023, ambdós inclosos
12/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació CEPSIR (Àrea d’Educació Inclusiva).
Anar a detall convocatòria 12/2023-CS
del 16 al 3 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
11/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació NESE (Àrea d’Educació Inclusiva).
Anar a detall convocatòria 11/2023-CS
del 16 al 23 de juny de 2023, ambdós inclosos
10/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes d’educació (Direcció d’Ensenyaments Postobligatoris i Règim Especial)
Anar a detall convocatòria 10/2023-CS
del 16 al 3 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
09/2023-C Convocatòria per a la provisió per concurs de mèrits d'un lloc de treball de tècnic/a especialista de recursos humans de la Unitat de Selecció de la Direcció de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 09/2023-C
del 6 al 26 de juny de 2023, ambdós inclosos
08/2023-C Convocatòria per a la selecció de directors i directores dels serveis educatius (CRP-Gràcia del Departament d'Educació)
Anar a detall convocatòria 08/2023-C
del 6 al 14 de juny de 2023
07/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes econòmics i tributaris (Direcció de Recursos Corporatius. Servei de Gestió Econòmica i Contractació).
Anar a detall convocatòria 07/2023-CS
del 24 de maig al 8 de juny de 2023, ambdós inclosos
06/2023-C Convocatòria per a la selecció de directors i directores dels serveis educatius (CRP, EAP, CREDA, CRETDIC i CdA del Departament d'Educació)
Anar a detall convocatòria 06/2023-C
del 15 al 24 de maig de 2023
05/2023-C Convocatòria del concurs de trasllats per proveir llocs de treball docent vacants, corresponents als diferents centres docents de titularitat municipal, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 05/2023-C
del 14 al 28 d’abril de 2023, ambdós inclosos
01/2023-CS Convocatòria per a la provisió en comissió de serveis (adscripció provisional) del lloc de treball de Gestor/a de projectes de comunicació (Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals)
Anar a detall convocatòria 01/2023-CS
del 23 de març fins el 3 d’abril de 2023
04/2023-C Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc de treball de gestor/a de projectes d’anàlisi i estratègia del Departament de Sistemes d’informació i disseny de processos, adscrit a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 04/2023-C
del 27 de febrer a al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
03/2023-C Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits del lloc de treball de cap del Departament de Sistemes d’informació i disseny de processos, adscrit a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona.
Anar a detall convocatòria 03/2023-C
del 27 de febrer a al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.
02/2023-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (2a. convocatòria: nous centres)
Anar a detall convocatòria 02/2023-C
del 15 de febrer a l'1 de març de 2023, ambdós inclosos.
01/2023-C Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 01/2023-C
de l'1 al 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF