Torna

Aquest estiu es fan 150 actuacions per millorar els equipaments educatius a Barcelona durant l’aturada de classes

01/09/2023

Un any més, l’aturada de les classes de l’estiu s’ha aprofitat per dur a terme la gran majoria de les actuacions de reforma, ampliació i millora als centres educatius públics de la ciutat, a més de les grans actuacions i els nous equipaments modulars. L'objectiu prioritari és avançar cap a l’equivalència de la xarxa d’escoles públiques i es treballa, entre altres línies estratègiques, en la transició energètica, el confort tèrmic, la transformació dels patis i la renovació de mobiliari.

En total, al llarg del 2023 es duen a terme 164 obres en 145 centres educatius de la ciutat, la majoria de les quals (150) tenen lloc a l’estiu per tal d’interferir el mínim possible amb l’horari lectiu. Totes les obres tenen com a objectiu prioritari avançar cap a l’equivalència de la xarxa d’escoles públiques alhora que s’incideix especialment en el confort tèrmic i la transició energètica, entre altres línies estratègiques.

La inversió total prevista aquest any arriba als 66.706.620,80 milions d’euros: 41.436.561 €  provenen de l’Ajuntament de Barcelona i 25.270.059 € del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, dels quals 15.842.761 € formen part dels Fons Europeus REACT.

Les diverses necessitats d’una ciutat com Barcelona, els nous projectes pedagògics o l’edat dels immobles fan necessària una actualització constant dels edificis amb actuacions RAM per tal de mantenir-los amb les condicions tècniques i de confortabilitat òptimes i per garantir les necessitats d’escolarització anual. Aquest estiu s'han previst 113  actuacions que suposen una inversió total de 19.045.065,3 €. 

 

Pla estratègic de millora energètica i sostenibilitat dels centres educatius de Barcelona 

Entre aquestes actuacions destaca la implantació del Pla estratègic de millora energètica i sostenibilitat dels centres educatius de Barcelona. El seu objectiu és fer els centres més eficients i confortables, amb les condicions òptimes per a l’aprenentatge; millorar l’eficiència energètica, la generació i el consum d’energia verda i el confort tèrmic interior i exterior. 

L’efecte illa de calor de la ciutat de Barcelona agreuja les altes temperatures i onades de calor a les quals aboca l’emergència climàtica. PER aquest motiu es treballa molt especialment en les mesures per minimitzar l’impacte de les altes temperatures d’estiu als centres de la ciutat. De les partides de millora, es destina una inversió de més de 4 M€ exclusivament a aquest aspecte (1,5 M€ més que en anys anteriors). 

Es tracta de diverses accions com l’impuls de la ventilació natural creuada, la rehabilitació de façanes i cobertes i el seu aïllament interior i proteccions exteriors, així com la climatització puntual d’espais. Amb aquestes intervencions s’aconsegueix avançar en el confort tèrmic i l’eficiència energètica als edificis i paral·lelament, amb accions com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, es compensa amb energia renovable la despesa energètica que suposa la climatització.

Aquestes accions formen part del Programa de confort ambiental dels centres educatius públics de Barcelona, a través del qual s’ha concretat, seguint criteris objectius, la seva aplicació: hi ha 234 centres classificats en funció de paràmetres tècnics, segons l’impacte que pateixen per altes temperatures.

Com que cada edifici de la ciutat difereix de la resta pel que fa a ubicació, orientació, alçada topogràfica o, entre moltes altres característiques, estat de manteniment, les actuacions que s’hi duen a terme han de ser també diferents i respondre a aquesta classificació. S’hi actua seguint un procés d’intervenció seqüencial en quatre nivells complementaris: es tracta de mesures mitigadores bàsiques (com proteccions solars, la correcta gestió de l’equipament, la instal·lació de punts d’aigua, etc.); sistemes passius (com la instal·lació de vinils, l’aïllament tèrmic de cobertes i façanes, l’afavoriment de la ventilació natural creuada, etc.); sistemes actius de baix impacte (com la instal·lació de diversos tipus de ventiladors, la climatització puntual d’espais, etc.) i sistemes actius renovables i domotitzats que inclouen instal·lacions integrals de condicionament natural de l’aire amb energies renovables i amb intensitat progressiva i regulada amb sensorització i telecontrol.

 

Pintures i revestiments

S’actua també periòdicament sobre pintures i revestiments, ja que el color i la incidència de la llum natural i artificial sobre els paraments són un factor important en el procés d’aprenentatge. S’ha treballat, amb gairebé 13 M€ invertits, en més de 120 escoles públiques per millorar l’ambient de benestar dels infants, i aquest any s’hi sumen 6 intervencions.

 

Menjadors i cuines

Pel que fa a menjadors i cuines, les obres tenen l’objectiu d’oferir a l’alumnat una alimentació variada i de qualitat en un espai agradable on es pugui gaudir dinant i respectant la normativa de seguretat alimentària. Aquest any s’ha habilitat una nova cuina a l’Escola Poeta Foix, a més de les instal·lades en nous equipaments. Més enllà del curs actual, s’han realitzat millores a un total de 32 cuines i als espais de menjador de 2 escoles i també s’han habilitat espais de menjador a 7 instituts de secundària per tal que es pugui oferir servei de menjador o càtering al migdia. Gairebé tots els instituts poden oferir servei de menjador, de manera que s’afavoreix que l’alumnat es quedi al centre durant el dinar, ja sigui per continuar la jornada amb activitat lectiva o extraescolar.

 

Transformació de patis

Els patis també son una part important de les actuacions de millora: a través del programa Transformem els patis es volen convertir en àrees més naturalitzades, amb diversitat de joc, per esdevenir alhora refugis climàtics. S’ha comptat, en molts casos, amb la participació de les comunitats educatives per cocrear aquests espais. Durant aquest estiu s’estan enllestint 17 obres i actualment hi ha un total de 58 centres educatius que han transformat els seus patis, tant en el marc del projecte europeu de creació de Refugis Climàtics, com a través del programa municipal de transformació de patis. L’objectiu és que el 2030 totes les escoles de la ciutat tinguin millors patis per a l’educació i el joc a l’aire lliure.

En paral·lel es realitzen intervencions per millorar l’accessibilitat (amb la supressió de barreres arquitectòniques, adaptació de baranes i escales, habilitació de rampes, etc.), renovar revestiments de façanes i paviments i adaptar i reformar lavabos i vestidors. També es portaran a terme millores puntuals per tal de garantir l’ampliació de l’oferta educativa.  

  

Grans actuacions

Integren el grup de grans actuacions totes les que són d’envergadura i que es duen a terme sobre els equipaments existents, siguin executades de cop o per fases. Seguint la Llei de l’edificació, se’n diferencien quatre tipus: d’ampliació (de superfície o volum d’un edifici), de reforma (rehabilitació d’un edifici), d’adequació integral (millora de tot un centre o una gran part) i de millora (d’una part concreta d’un centre). Entre aquestes actuacions, destaca la transformació de les antigues instal·lacions de l’Institut Joan Coromines, que allotjaran l’Institut Escola Arts. Aquest any es realitzen 34 grans actuacions, amb una inversió de 29.043.893,28 

 

Noves construccions i equipaments modulars

Les actuacions de nova construcció són les que culminaran amb la creació de la seu definitiva d’un centre, bé perquè es tracta d’un centre nou, inexistent fins en aquell moment, o bé perquè es tracta de la seu definitiva d’un que ja està en funcionament. Es tracta de construccions que poden ser executades amb tecnologia tradicional o bé amb equipaments modulars que garanteixen espais educatius confortables i que permeten adaptar fàcilment l’espai quan sorgeix una necessitat.   A més de les actuacions que es duran a terme per a la creació de la nova seu de l’Institut de l’Esport de Barcelona, destaquen les obres d’ampliació de l’Institut Escola El Til·ler, així com la redacció del projecte bàsic i executiu de l’Escola Cal Maiol.

 

Renovació del mobiliari

D’altra banda, entre les actuacions fixes anuals destaca el procés de renovació del mobiliari que des del curs 2020-2021 està transformant les aules de les escoles públiques de la ciutat. Ja s’ha dut a terme a i3, i4 i i5 i en el proper curs ho farà a 1r d’ESO. Es retiraran els vells pupitres i cadires i es substituiran per mobiliari amb nous materials i funcionalitats, així com amb una estètica més actualitzada.

Aquesta renovació pretén aconseguir unes aules amb ambients agradables, motivadors, cuidats i endreçats, que predisposin l’alumnat al benestar i la tranquil·litat, però també a la descoberta, al treball cooperatiu, la convivència i, en definitiva, a la millora dels aprenentatges.

Més informació Nota de premsa