Torna

Els programes Èxit, Speak Up i Tangram creixen i arriben a 91 centres i 2.600 alumnes

23/11/2022

Aquest curs 2022-2023 en els programes de suport educatiu Èxit, Speak Up i Tangram hi participen 91 centres públics de la ciutat, 59 de primària i 32 de secundària, majoritàriament de zones educatives amb més alumnat en situació de vulnerabilitat. Finançats per l’Ajuntament de Barcelona, tots tres formen part de l’estratègia de ciutat de Tardes Educatives amb extraescolars diverses, de qualitat, assequibles i al barri.

Els programes en horari extraescolar enfocats al suport educatiu Èxit. Acompanyament Educatiu i Tangram i al reforç en anglès “Speak up”, impulsats per l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci d’Educació, es proposen consolidar aprenentatges i hàbits de treball, empoderar l’alumnat i les famílies, i millorar les competències lingüístiques. Els programes s’adrecen a l’alumnat de zones educatives en situació de vulnerabilitat i es desenvolupen en centres d’alta i màxima complexitat.

Es preveu que al programa hi participin 2.600 alumnes de centres públics de primària (59) i secundària (32), majoritàriament de zones educatives amb més alumnat en situació de vulnerabilitat. La inversió total pel curs 2022-2023 pels tres programes és 1.500.000 € finançats per l’Ajuntament de Barcelona.

Des del seu inici, el curs 2005-2006, en el cas de l’Èxit i el curs 2017-2018 en l’Speak Up i el Tangram, fins el curs 2020-2021, els tres programes van formar part de l’oferta de la Convocatòria Unificada de Programes i qualsevol centre els podia sol·licitar. A partir del curs 2020-2021 s’han focalitzat en aquells centres d’alta i màxima complexitat amb més presència d’alumnat en situació de vulnerabilitat i cada cop s’ha arribat a més alumnes gràcies a les millores en la seva detecció i a l’increment del pressupost municipal.

La millora i el creixement d’aquests programes municipals s’emmarquen dins de la mesura de govern impulsada per l’Ajuntament de Barcelona “Cap a una política de tardes en barris educadors” que té per objectiu garantir un mínim de dues tardes amb activitats extraescolars diverses (esports, arts, suport educatiu...), assequibles, de qualitat i de barri per reduir les desigualtats en les oportunitats educatives més enllà del temps escolar.

 

Èxit. Acompanyament Educatiu

El programa Èxit ofereix acompanyament educatiu en horari extraescolar a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de secundària. L’objectiu és que consolidi els seus aprenentatges, els seus hàbits de treball i ajudar en la transició de primària a secundària. El programa s’organitza al voltant d’un institut o institut escola i les seves escoles adscrites, a demanda dels equips directius que presenten una sol·licitud per participar-hi.

Les sessions tenen lloc a les aules de l’institut dues tardes a la setmana, en sessions d ‘una hora i mitja. Hi prenen molt protagonisme els amics@grans, que exerceixen la tasca de caire formatiu en una relació amb l’alumne que contribueix a establir llaços de confiança i un model de referència positiu, repercutint així en l’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumne.

És fonamental la relació i compromís amb els centres educatius, tant amb els tutors/es dels alumnes  referents com les direccions. Enguany hi participen 1.810 alumnes.

 

Speak Up

Un programa que treballa per a la millora de la competència lingüística en llengua anglesa i que es desenvolupa en els centres d’educació secundària, dues tardes a la setmana. Pretén impulsar, millorar, modelar i sofisticar la fluïdesa oral en llengua anglesa i compta amb la implicació d’especialistes de llengua anglesa dels centres, a més del suport dels  “great friends”. Les propostes que es presenten a l’alumnat es complementen amb les tasques que fan durant l’horari lectiu.

El programa s’adreça també a l’alumnat en situació de vulnerabilitat i compta amb el suport de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) Drassanes. En l’edició del curs 2022-2023 hi participen 640 alumnes.

 

Tangram

El programa Tangram és un projecte d’acompanyament i empoderament educatiu a infants i les seves famílies per promoure l’èxit escolar en educació primària, principalment de 1r i 2n. Es tracta de poder acostar i donar a conèixer a les famílies la cultura escolar dels centres educatius de la ciutat, i una aproximació a l’entorn comunitari.

És una activitat que es realitza fora de l’horari lectiu i compta amb la figura d’un mentor/a que fa sessions d’una hora i mitja amb l’alumnat un dia a la setmana en parelles de dos, i un altre dia en sessions grupals amb els alumnes i les seves famílies. Aquestes famílies reben suport individual sobre temes relacionats amb el propi infant, l’escola i els recursos del territori destinats als infants i les famílies. L’objectiu es establir un vincle i suport emocional amb l’infant, treballar les competències bàsiques de lectoescriptura i comprensió lectora a través del joc, d’eines visuals i manipulatives i l’aproximació educativa a tot allò que té a veure amb l’escola i el foraescola. En l’edició d’enguany hi participen 15 centres educatius i 150 alumnes.