Torna

L’Institut Angeleta Ferrer, el primer centre creat per impulsar les vocacions científiques a Catalunya

01/02/2021

L'institut començarà la seva activitat el curs 2021-2022 amb ensenyaments d’ESO i batxillerat i serà un espai referent per a la formació docent i la recerca educativa, i un model en la cerca de l’equitat de gènere. Estarà vinculat al Barcelona Institute of Science and Technology, que vetllarà entre d’altres qüestions per la formació i el reciclatge del professorat.

L’Institut Angeleta Ferrer serà el primer centre creat per impulsar les vocacions científiques a Catalunya. L’objectiu és que esdevingui un referent en tot el territori que serveixi per impulsar les vocacions de l’alumnat en les àrees STEAM: ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques.

També serà un espai referent per la formació docent i la recerca educativa en aquests àmbits i transferirà el seu model educatiu a la resta de centres. El Departament d’Educació ha impulsat aquest projecte amb la col·laboració del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la participació del Consorci d'Educació de Barcelona.

El centre iniciarà la seva activitat com a centre especialitzat STEAM el curs 2021-2022, amb ensenyaments d’educació secundària obligatòria i de batxillerat, que començaran a primer curs i s’aniran implementant progressivament. Actualment té dues escola adscrites: l’Escola Ramon Llull i l’Escola dels Encants. Un cop estigui funcionant a ple rendiment, amb tots els nivells d’ESO i de batxillerat, acollirà a uns 500 alumnes aproximadament.

Comptarà amb un  nou edifici, situat al districte de l’Eixample, amb una superfície construïda de 4.875,32 m2 i una inversió de 6.560.151,47€. El primer trimestre però s’ubicarà de manera provisional en uns mòduls ubicats al recinte de l’Escola Industrial, atès que les obres del nou institut no estaran finalitzades fins al gener de 2022 a causa d’un endarreriment per l’aturada que ha generat la pandèmia. El nou equipament comptarà amb un soterrani, un semisoterrani, una planta baixa, un altell, una primera planta i una segona planta. Disposarà d’una pista poliesportiva, d’un pati gimnàs, i d’un porxo i terrassa.

 

Centre singular STEAM

L’Angeleta Ferrer serà un espai de referència per a la formació i el desenvolupament professional dels docents, que comptarà amb la col·laboració de professionals provinents del món de la recerca. Amb aquesta iniciativa es vol donar impuls al desenvolupament de les competències professionals dels docents i a l’aplicació de metodologies que promoguin una millora de la comprensió del món digital, així com aprofundir en els aprenentatges competencials.

També esdevindrà un centre de recerca, orientat a la investigació i l'experimentació educatives, més enllà d’un centre centrat únicament a desenvolupar vocacions científiques. És per això, que serà el punt de referència en formació i recerca educativa, amb el propòsit de generar models que es puguin aplicar a la resta de centres educatius i esdevenir així un referent en metodologies d’aprenentatge.

 

Model en l’equitat de gènere

Un dels eixos que potenciarà aquest nou centre serà la cerca de l’equitat de gènere amb una especial atenció a la promoció de les nenes i les noies en els aprenentatges dels àmbits STEAM. Per tant, vol ser un centre de referència en la integració de la perspectiva de gènere en els àmbits científico-tecnològics per augmentar la visibilitat de la dona en aquest àmbit. Es cuidarà el disseny dels espais per a què siguin coeducatius i s’evitaran els estereotips, a través de llenguatge i material didàctic no sexista i rols professionals. Es fomentarà la didàctica centrada en models de coeducació i models de referència a femenins.

Dos eixos més seran vetllar per l’equitat socioeconòmica de l’alumnat i la creació d’una xarxa de centres. Pel que fa al primer, es promourà la creació de programes específics adreçats a l’alumnat d’entorns socials més desfavorits. Pel que fa al segon, el centre vol esdevenir el node central d’una xarxa de centres educatius especialitzats en les àrees STEAM per impulsar un model que serveixi de connexió entre l’àmbit de la recerca i la didàctica. En aquest sentit, treballarà per adoptar, generar i difondre bones pràctiques d’ensenyament i aprenentatge de les àrees STEAM al conjunt del sistema educatiu.

 

Centre vinculat al BIST

El BIST és un institut de recerca multidisciplinària que vol promoure l’educació científica de la societat. Està constituït per set centres d’excel·lència científica de Catalunya: Centre de Regulació Genòmica (CRG), Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona). A través d’aquests, ha desenvolupat una sèrie d'activitats que fomenten l’aprenentatge de la ciència basada en l’experimentació, la indagació i el seguiment del mètode científic.

 

Pla STEAMcat

Aquesta actuació s’emmarca en el desplegament d’actuacions del Pla interdepartamental STEAMcat, aprovat pel Govern al setembre de 2019, per l’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques i, concretament, en el programa d’innovació pedagògica STEAMcat que desenvolupa el Departament d’Educació en un conjunt de centres de primària i secundària. Les línies d’actuació del programa contemplen la formació del professorat en els àmbits científics, tecnològics, artístic i matemàtic, el treball de les competències STEAM entre l’alumnat de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació, la participació de les empreses del sector a l'escola, i promoure aquests àmbits en la societat.