Torna

L'Escola Octavio Paz consolida el seu procés d'innovació educativa amb el Grupo Planeta

22/11/2016

L’Escola Octavio Paz i el Consorci d'Educació de Barcelona han signat una aliança amb el Grupo Planeta que permetrà consolidar el projecte d’innovació que ha iniciat el centre aquest curs 2016-2017.

El servei educatiu d’AulaPlaneta acompanyarà al centre educatiu en el seu procés de transformació i de canvi pedagògic. Aquest curs 2016-2017 el centre ha començat a treballar, integrant els continguts de forma global i competencia, amb una organització flexible i la creació d’espais més humans.

L’equip directiu del centre Octavio Paz i el Consorci d’educació de Barcelona van signar ahir l’aliança amb AulaPlaneta que acompanyarà el procés d’innovació, de transformació i de canvi pedagògic que està realitzant l’equip docent del centre.

En l’acte de signatura de l’acord hi van participar Xavier López, director de l’Escola Octavio Paz; Pablo Lara, director general d’Educació del Grup Planeta; Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. També hi van assistir representants de la comunitat educativa del centre i de les entitats signants, quatre alumnes i diversos professors van fer una presentació sobre el funcionament i la importància de recolzar projectes de canvi en l’educació.

 

Una escola amb un gran potencial de transformació en el procés d’aprenentatge

La gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa, va destacar que l'Escola Octavio Paz "és un referent d’escola, que aposta per la proximitat, la cohesió social, l’equitat i per ser un col·legi per tothom capaç d’il·lusionar amb el seu potencial de transformació en el procés d’aprenentatge”. També va agraïr l’alt nivell que hi en la col•laboració i el treball de tot l’equip sencer.

Els aspectes més significatius d’aquest projecte d’innovació són la integració de l’aprenentatge basat en el treball per projectes a tot el centre, els ambients d’aprenentatge en l’educació infantil, i els espais de treball competencial de llengua catalana, anglesa i matemàtiques a l’educació primària. A més, l’augment en l’ús de les TIC i el treball de les intel·ligències múltiples tenen un paper molt important per afavorir el desenvolupament integral de l’alumne.

Els eixos principals d’aquest projecte són la formació de l’equip de mestres a càrrec d’experts en aspectes com l’aprofundiment en el treball per projectes, la competència digital, la formulació de bones preguntes, l’avaluació competencial i el tracte globalitzat de les competències artístiques.

 

Planeta aportarà la cessió gratuïta de llicències i recursos materials i humans

Entre altres coses, la col•laboració del centre amb aulaPlaneta es materialitza en la cessió gratuïta de llicències d’accés per a tots els alumnes i docents a la plataforma educativa aulaPlaneta i la dotació de recursos materials i humans (equipaments informàtics i servei tècnic especialitzat), mobiliari adient per al treball per projectes i d’ambients d’aprenentatge, implementació d’un Pla de Formació per als docents del centre, acompanyament en el desenvolupament del Pla TAC del centre.

L’Escola Octavio Paz és un centre públic d’educació infantil i primària del Districte de Sant Andreu, que desenvolupa un projecte basat en la inclusió, l’actitud curiosa, crítica i investigadora del seu alumnat. Els reptes, la presa de decisions, la comunicació plurilingüe i la intel•ligència emocional són els factors clau per garantir l’èxit educatiu i personal. L’aportació dels recursos d’aulaPlaneta suposarà un incentiu i un impuls per continuar amb la seva tasca.

Altres aspectes distintius del centre, inaugurat l’any 1994 pel Premi Nobel de Literatura Octavio Paz, són el Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya – Mèxic, a partir del qual l’alumnat descobreix i aprèn aspectes de la cultura mexicana refermant els aprenentatges amb un viatge bianual a la ciutat de Xalapa; el Projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) amb el qual es treballen les llengües estrangeres, anglès i francès, de manera globalitzada i significativa i el Programa Eines per al Canvi impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona, que acompanya els centres públics de la ciutat de manera intensiva durant el procés de transformació i que genera xarxes d’intercanvi de coneixements i d’experiències entre aquests.

 L’any 2010 el Consell Escolar del centre va rebre la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona. Distinció amb la qual es reconeixia els més de 15 anys de dedicació al col·lectiu escolar del barri amb una perspectiva pedagògica innovadora i centrada en valors com la pau, la tolerància, la solidaritat i la responsabilitat social.