Torna

Es faran obres de rehabilitació a 12 instituts per millorar-ne l’eficiència energètica i el confort tèrmic

02/12/2022

Durant el 2022 i el 2023 es realitzaran obres de rehabilitació a 12 instituts de la ciutat per optimitzar les prestacions dels seus edificis i fer-los més eficients, sostenibles, habitables i saludables. El Departament d’Educació les finançarà a través dels fons REACT-EU, que tenen l’objectiu d’aconseguir una recuperació verda, digital i resilient de l’economia, i millorar els edificis escolars, entre altres infraestructures de serveis a la ciutadania.

Les actuacions es faran als instituts Escola del Treball (edificis 11 i 17), Flos i Calcat, Dolors Aleu, La Guineueta, Mare de Déu de la Mercè, Moisès Broggi, Pedralbes, Poble Nou, Rambla Prim, Teresa Pàmies i Vall d'Hebron.

S’ha programat la substitució i millora dels elements constructius d’obra o de les instal·lacions, o d’una part de les mateixes, que a causa del temps es consideren obsoletes. Es treballa de forma alineada amb les directrius europees per assolir edificis més eficients energèticament i sostenibles.

D’una banda, les actuacions consistiran en millorar l’envolupant tèrmica (façanes, fusteries, cobertes...) perquè les pèrdues que es produeixen a través d’ella siguin les mínimes possibles estalviant així energia i fent l’edifici més eficient. Aquesta millora de l’envolupant se centrarà la substitució dels elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici (el mur, les finestres, les portes o el sostre de l’edifici, entre d’altres).

Un bon aïllament dels edificis millora l’eficiència energètica d’escoles i instituts i s’aconsegueixen menys despeses per fugues de temperatura. Cal mantenir, reformar i rehabilitar aquests edificis perquè s’adaptin als canvis pedagògics i del sistema educatiu, i optimitzar les seves prestacions tant quant a habilitat com seguretat i confort.

Els edificis són responsables d’un 40% del consum energètic de la Unió Europea i del 36% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Per tant, la millora de la seva eficiència energètica serà determinant per a l’objectiu d’aconseguir la neutralitat d’emissions de carboni l’any 2050, tal com estableix el Pacte Verd Europeu.

El Departament d’Educació finançarà aquestes actuacions amb un pressupost de 14.140.050 € procedent dels fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica que han de fer possible millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts.

 

Altres actuacions complementàries a la ciutat

Des del Consorci d’Educació també es treballa amb una sèrie d’actuacions sistèmiques en els centres educatius de la ciutat per tal d’adaptar-los a les condicions tècniques i de confortabilitat òptimes de servei, i per garantir les necessitats d’escolarització.

Una d’elles és el “Pla estratègic de millora energètica i sostenibilitat dels centres educatius de Barcelona” per tal de fer els equipaments més eficients i saludables. Es busca la generació i consum d’energia verda, i una bona climatització, incloent-hi l’impuls de la ventilació natural creuada, la rehabilitació de façanes i cobertes i del seu aïllament interior i proteccions exteriors. S’instal·len també plaques fotovoltaiques en els equipaments escolars (escoles i instituts).

Més informació Nota de premsa