!Important

Plans d'educació per a l'èxit escolar dels districtes

Una de les línies de treball prioritària del pla de treball del Consorci és la col·laboració amb les districtes municipals. En aquest sentit, la Comissió permanent del Consell de Direcció de data 3 de març de 2014 va aprovar l'elaboració dels Plans d'educació per a l'èxit escolar als deu districtes de la ciutat, com a eina de col·laboració en el territori, entre el Consorci d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona.

Plans d'educació per a l'èxit escolar per a tots els districtes de la ciutat

El Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona a través del districte i de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) estan treballant en els plans d'educació per a l’èxit escolar a tots els districtes de la ciutat, com a eina de col·laboració al territori. Aquests plans estableixen les prioritats en l’àmbit educatiu de cada districte, adequant a les diverses realitats territorials els objectius generals per a la ciutat, mitjançant una anàlisi compartida de les necessitats i dels recursos disponibles entre el Consorci i cada districte.

Els mecanismes d’avaluació i seguiment permetran adaptar el pla a noves necessitats i a les modificacions que es considerin convenients, atenent els diferents agents que intervenen en l’àmbit educatiu del districte. Es preveu l’elaboració anual d'una proposta d'actuacions concretes derivades de les necessitats i problemàtiques que es vagin detectant.

Pla d'educació per a l'èxit escolar 2013-2018. Ciutat Vella
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Eixample
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Sants-Montjuïc
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Les Corts
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Sarrià-Sant Gervasi
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Gràcia
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Horta-Guinardó
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Nou Barris
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Sant Andreu
Pla d'educació per a l'èxit escolar 2014-2016. Sant Martí