Torna

Acords del Consell de Direcció del 13 d'abril de 2021

Oferta inicial d’FP i ensenyaments de règim especial per al curs 2021-2022

S’aprova l’oferta inicial de formació professional i ensenyaments de règim especial per al curs 2021-2022.

També s’informa de les dades provisionals Dades provisionals d’alumnat de 4t d’ESO que participarà del Pla d’acompanyament als ensenyaments postobligatoris curs 2021-22

Més informació: document, PDF

Dades de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022

Es presenten les dades de preinscripció i matrícula de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris per al curs 2021-2022 a la ciutat de Barcelona.

També s’aprova la modificació de la resolució de preinscripció i matrícula.

Més informació: dades provisionals de preinscripció i matrícula 2021-2022, pdf

 

Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2020-2021 a les llars d’Infants i escoles  bressol

Les novetats a la preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022 a les Llars d’Infants i Escoles Bressol públiques de Barcelona són:

 • Capacitat:
  • Llars d’Infants: 334 (sense canvis)
  • EBM: 8.553 (45 més respecte al curs passat)
 • Creació de la nova EBM Roger (nom provisional) al Districte de Sants-Montjuic.
 • Desapareixen les EBM de referencia per alumnat amb sordesa, tret de l’EBM Forestier per tenir modalitat bilingüe (signes i oral)
 • L’EBM Can Caralleu tindrà una àrea d’influència específica.
 • L’EBM Can Bacardí deixa de tenir àrea d’influència específica.

Més informació: acord de resolució, pdf

Convocatòria d’ajuts de menjador

En les bases de la convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2021-22 no s’ha fet cap canvi en les bases respecte a les de l’any anterior. Només s’ha actualitzat la normativa, concretament pel que fa al preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i al document aprovat el passat 2 de març de 2021 per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació on es fixen els criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar.

Més informació: acord d'aprovació de les bases de la convocatòria, pdf

Formulació Comptes Anuals exercici 2020

S’aprova la formulació Comptes Anuals exercici 2020.

Informe Sindicatura de Comptes. Centres educatius públics BCN

S’aprova la formulació Comptes Anuals exercici 2020

Objecte i abast

Fiscalització centres docents públics de la ciutat de Barcelona: anàlisi dels ingressos i les despeses de gestió descentralitzada i del compliment de la normativa aplicable

Àmbit temporal ha estat l’exercici 2018

Objectiu: analitzar la gestió econòmica dels centres i detectar aspectes de millora que poden ser d’aplicació a qualsevol centre del sistema.

Dades resum de l’informe

 • Anàlisi inicial de 295 centres (despeses i ingressos)
 • Fiscalització sobre una mostra de 12 centres
 • 28 conclusions
 • 6 recomanacions