Torna

Acords del Consell de Direcció del 10 de març de 2020

Oferta inicial dels ensenyaments postobligatoris per al curs 2020-2021

S’aprova l'oferta inicial d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2020-2021.

Les novetats més destacades es comunicaran properament.

Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona

Les principals novetats pel proper curs són:

  • Reducció de la capacitat, en determinats centres i en determinades zones durant el període de preinscripció per afavorir la distribució de l’alumnat entre els diferents centres de la zona; la capacitat d’aquests centres es recuperarà en el període de matrícula d’estiu i matrícula continuada.
  • Increment de capacitat en centres de màxima complexitat en l’oferta inicial, aquests centres oferiran el màxim de la seva capacitat durant el període de preinscripció; un cop finalitzada la preinscripció, durant el període de matrícula d’estiu i continuada, se’ls farà un ajustament de la capacitat per bloquejar-los les assignacions que no siguin de l’alumnat del barri.
  • Millores en la detecció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, es continua treballant la detecció proactiva de l’alumnat amb necessitats educatives de suport educatiu (tipus A i B) per a un millor ajustament de la reserva de places destinades a aquest alumnat. Com a novetat, per a l’alumnat amb necessitats educatives especials tipus A, a banda d’ocupar plaça de reserva, amb caràcter general i per a una millor qualitat en la seva atenció, no s’assignarà més d’un alumne per grup classe, tret del que requereixi d’un suport intensiu (SIEI, SIAL, monitoratge, etc.).
  • Mesures per la lluita contra la segregació en la matrícula d’estiu i continuada, s’han habilitat mesures per mantenir l’equilibri en la distribució de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i donar continuïtat a la lluita contra la segregació durant els períodes de matrícula d’estiu i matrícula continuada:

o   En període de matrícula d’estiu, les sol·licituds rebudes fins el dia 4 de setembre a les oficines d’escolarització, s’assignaran i es comunicaran a les famílies abans de que comenci el curs per mitjà d’un procés que tindrà en compte:

- L’equilibri en la distribució de l'alumnat en situació socioeconòmica i/o sociocultural desafavorida

-  Les preferències de la família

-  La proximitat del centre al domicili

o   En el període de matrícula continuada, les sol·licituds d’admissió que arribin a les oficines d’escolarització corresponents a alumnat nouvingut o alumnat amb situacions socioeconòmiques i/o socioculturals desafavorides s’assignaran, a aquells centres que tinguin un índex d’alumnat en situació de vulnerabilitat inferior a la mitjana de segregació de tots els centres de la zona.

Reserva de places a P3 per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Codi Zona Places reserva
NESE per grup
Z01 Ciutat Vella 4
Z02 l'Eixample - Dreta 2
Z03 l'Eixample- Esquerra 2
Z04 el Poble Sec - la Font de la Guatlla 3
Z05 la Marina del Prat Vermell - la Marina de Port 2
Z06 Sants - Hostafrancs - la Bordeta - Badal 2
Z07 Les Corts 2
Z08 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 2
Z09 Sarrià - les Tres Torres 2
Z10 el Putxet i el Farró - Sant Gervasi - la Bonanova - Galvany 2
Z11 la Salut - Vallcarca i els Penitents - el Coll 2
Z12 la Vila de Gràcia - el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2
Z13 el Baix Guinardó - Can Baró - el Guinardó 2
Z14 la Font d'en Fargues 2
Z15 el Carmel - la Teixonera 5
Z16 Sant Genís dels Agudells - Montbau - la Vall d'Hebron - la Clota - Horta 2
Z17 Porta - el Turó de la Peira - Vilapicina i la Torre Llobeta - Can Peguera 4
Z18 la Guineueta - Canyelles - les Roquetes - Verdun 5
Z19 la Prosperitat - la Trinitat Nova 4
Z20 Torre Baró - Vallbona - Ciutat Meridiana 7
Z21 la Trinitat Vella 7
Z22 Baró de Viver - el Bon Pastor 4
Z23 Sant Andreu 2
Z24 Navas - la Sagrera - el Congrés i els Indians 2
Z25 el Camp de l'Arpa del Clot - el Clot 2
Z26 el Parc i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el Front Marítim - Poblenou 2
Z27 el Besòs i el Maresme 4
Z28 Provençals del Poblenou 2
Z29 la Verneda i la Pau - Sant Martí de Provençals 3

 

Reserva de places a 1r d’ESO per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Codi Zona Places reserva NESE per grup
S0101 Raval 8
S0102 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 8
S0103 Barceloneta 8
S0201 L'Eixample - Dreta 2
S0202 L'Eixample - Esquerra 3
S0301 al Poble Sec - la Font de la Guatlla 5
S0302 la Marina 5
S0303 Sants - Hostafrancs - la Bordeta - Badal 5
S0401 Les Corts 2
S0501 Sarrià - Sant Gervasi 2
S0601 El Putxet i el Farró (Sarrià-Sant Gervasi) 3
S0602 La Vila de Gràcia-el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 3
S0701 el Baix Guinardó-Can Baró- el Guinardó-La Font d'en Fargues 4
S0702 el Carmel - la Teixonera 4
S0703 Sant Genís dels Agudells - Montbau- la Vall d'Hebron- la Clota - Horta 4
S0801 Porta-el Turó de la Peira-Vilapicina i la Torre Llobeta - Can Peguera 7
S0802 la Guineueta - Canyelles - Les Roquetes- Verdum 9
S0803 la Prosperitat-la Trinitat Nova 7
S0804 Torre Baró-Vallbona - Ciutat Meridiana 8
S0901 la Trinitat Vella 4
S0902 Baró de Viver - el Bon Pastor- Sant Andreu 4
S0903 Navas - la Sagrera - el Congrés i els Indians 4
S1001 el Camps de l'Arpa del Clot - el Clot 4
S1002 el Parc i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el Front Marítim - Poblenou 4
S1003 el Besòs i el Maresme 4
S1004 Provençals del Poblenou, la Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals 4

 

Més informació: ACORD del Consell de Direcció d’aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona, PDF

 

Seguiment de les inversions

Es fa seguiment de les actuacions d’inversions en tramitació.

Més informació: enllaç al document, PDF