Torna

Acords del Consell de Direcció del 11 de febrer de 2020

Oferta inicial dels ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021

S’aprova l'oferta inicial d’ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021.

La planificació de l’oferta s’ha realitzat tenint en compte les necessitats de l’alumnat i el coneixement de la ciutat. Es continua avançant en l’equivalència territorial en l’oferta educativa, l’escolarització de proximitat; en equilibrar l’oferta pública i concertada tenint en compte les preferències de les famílies, creix l’oferta pública; en redistribuir de forma equilibrada l’alumnat amb necessitats educatives específiques, lluita contra la segregació; en garantir el pas de primària a secundària en centres públics, instituts escola i unitats educatives de referència.

Les principals novetats de l’oferta per al curs 2020-2021 són:

  • Incorporació a la xarxa pública d’un centre concertat 3-16 anys a l’Eixample (el Col·legi Immaculada Concepció passa a ser l’Institut Escola Eixample).
  • 3 nous instituts escola: Institut Escola Plaça Comas (Les Corts), Institut Escola Coves d’en Cimany (Horta-Guinardó), Institut Escola Rec Comtal (Sant Andreu)
  • 1 nou institut: Institut Vapor de Fil (Sant Andreu)
  • 2 nous equipaments: Escola Anglesola (Les Corts), Escola La Maquinista (Sant Andreu).

Més informació: enllaç al document, PDF

Proposta de pressupost per a l’exercici 2020

S’aprova la proposta de pressupost per a l’exercici 2020, les plantilles del Consorci d’Educació de Barcelona per a l’exercici 2020 i dels centres i serveis educatius públics de titularitat municipal pel curs 2019-2020.

Més informació: enllaç al document, PDF

Seguiment de les inversions

Es fa seguiment de les actuacions d’inversions en tramitació.

Més informació: enllaç al document, PDF