Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 15 de febrer de 2019

Pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d’oportunitats en l’educació i l'oferta incial d'ensenyaments obligatoris i postobligatoris

S’aprova el Pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d’oportunitats en l’educació i l’oferta inicial d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris pel curs 2019-2010 que el 28 de febrer es van presentar en roda de premsa.

Nota de premsa del dia 28 de febrer, PDF

Resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona

S’aprova la resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona a l’espera que s’aprovi la del Departament d’Educació

  • Les principals novetats de la resolució són:
  • la reserva de places per a l’alumnat amb situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides
  • la distribució equitativa de l’alumnat nouvingut, amb la posada en marxa de la quota de matrícula viva

I en els criteris generals d’aplicació dels increments de ràtio, s’accentua el seu caràcter excepcional i s’acota el seu criteri d’aplicació.

  • RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona.

Proposta de modificació de la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona

S’aprova la proposta de modificació del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) presentada per l’Ajuntament de Barcelona, arran de l’aprovació per part del Plenari Municipal del seu nou reglament de constitució i del dels consells de districte.

Més informació: Acord de modificació de la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona, PDF

Protocol d’actuació per situacions de maltractament infantil, detectat en l’àmbit escolar

El present protocol té per objecte definir quines son les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit familiar i educatiu que es pugin detectar entre alumnes de centres educatius públics o privats de la ciutat de Barcelona, clarificar les responsabilitats dels diferents agents que poden participar en el procés i determinar els procediment a emprar en cada cas.

El protocol ha estat elaborat en col·laboració la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Mossos d’Esquadra (Unitat Central de Menors), Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i els serveis tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona. Entre altres objectius, vol prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a infants i adolescents i detectar les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i adolescents.

Més informació: Acord de protocol d’actuació per situacions de maltractament infantil, detectat des de l’àmbit escolar, a la ciutat de Barcelona, PDF

Protocol d’actuació en cas de situacions d’emergència psicosocials en l’àmbit escolar

S’aprova el Protocol d’actuació en cas de situacions d’emergència psicosocials en l’àmbit escolar.

Entre altres objectius, el protocol vol acompanyar i donar suport en una situació de gran impacte emocional a la comunitat educativa i acompanyar, orientar i assessorar al centre educatiu en el procés a seguir en aquestes situacions. Entenent per emergència psicosocial en l’àmbit escolar qualsevol de les següents situacions, les quals suposaran l’activació del protocol: mort, temptatives de suïcidi, accidents o desaparició d’un alumne, professor en horari lectiu dins o fora de l’horari lectiu o del centre.

Més informació: Acord de protocol d’actuació en cas de situacions d’emergència psicosocial en l’àmbit escolar a la ciutat de Barcelona, PDF