Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 18 de gener de 2019

Oferta inicial dels ensenyaments obligatoris del proper curs 2019-2020

S’ha aprovat l’oferta inicial dels ensenyaments obligatoris del proper curs 2019-2020 que es donarà a conèixer properament en una roda de premsa.

Modificació de l'Àrea d'influència de l'Escola Francesc Macià

S'ha aprovat l'ampliació de l'Àrea d'influència de l'Escola Francesc Macià.

Més informació: Mapa de l'àrea d'influència modificada, PDF

Adscripcions per al curs 2019-2020

S'ha aprovat la proposta d’adscripcions per al curs 2019-2020 i el futur model d'instituts de referència.

Més informació: Adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria

Pressupost per al 2019

S’ha presentat la proposta d’avantprojecte del pressupost per al 2019 i les plantilles del Consorci d'Educació de Barcelona i centres docents i serveis educatius públics de titularitat municipal pel curs 2018-2019. La seva aprovació està pendent del tràmit d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Proposta d’inversions i RAM per al 2019

S’ha presentat el mapa d’actuacions RAM previst per al 2019 i s’ha aprovat la priorització d’inversions en construcció de nous equipaments.

Més informació: Actuacions RAM del Consorci d’Educació de Barcelona en equipaments educatius públics, pdf

Protocol d’assetjament

S’ha aprovat el Protocol d’actuació per atendre situacions d’assetjament entre iguals, detectades en l’àmbit escolar.

L’objecte d’aquest protocol és definir les responsabilitats i procediment d’actuació per atendre les situacions d’assetjament escolar entre iguals, que es produeixin als centres públics o privats. S’ha adaptat a l’àmbit de Barcelona del Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals que disposa el Departament d’Educació.

Més informació: Protocol d’actuació per atendre situacions d’assetjament entre iguals, detectades en l’àmbit escolar a la ciutat de Barcelona, pdf

Informe sobre l’alumnat NESE i mesures per al curs 2019-2020

S’ha presentat l’informe d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per raons socioeconòmiques (NESE - TIPUS B) i els resultats de la prova pilot del procés de preinscripció del passat curs 2018-2019 en la reserva de places de l’alumnat beneficiari del Fons extraordinari d’ajut d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys de l’Ajuntament de Barcelona.  S’han aprovat les mesures a desplegar per part del Consorci d’Educació en relació amb el procés d’escolarització de l’alumnat per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona.

Més informació: Mesures a desplegar per part del Consorci d’Educació en relació al procés d’escolarització de l’alumnat per al curs 2019-2020, pdf

Acord de donació de la Fundació Randstad a favor de l’EMAV

Es ratifica l’acord de donació de la Fundació Randstad a favor de l’EMAV destinats a les beques d’alumnes del centre amb discapacitat igual o superior al 33%.

Més informació: Acord de la la Funció Randstad a favor de l'EMAV