Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Juntes de direcció d'ensenyaments postobligatoris

Constituïrem la junta de direccions d'ensenyaments postobligatoris per reforçar els espais de governança col·lectiva i estimular un lideratge pedagògic on tothom és cridat a aportar-hi i a construir.

Participar de la visió global de l’educació postobligatòria a la ciutat ofereix l'oportunitat d'implicar-se en el compromís compartit d'universalitzar els ensenyaments postobligatoris i el disseny d'una oferta adequada a cada moment vital i àmbit d'interès.

 

Reglament de les Juntes d'enseyaments postobligatoris

La regulació de les juntes de direcció d’ensenyaments postobligatoris incorpora el sistema d’elecció, funcionament i acompanyament amb l’objectiu de reforçar un espai estratègic de governança col·lectiva i estimular un lideratge pedagògic on tothom, direccions i professionals de l’educació, és cridat a aportar-hi i a construir.

Les juntes de Direcció expressen, per tant, el compromís envers la comunitat educativa per recollir idees innovadores, visions, reptes, experiències i la complicitat dels professionals del conjunt de la xarxa de centres.

Totes les direccions podem ser escollides

No hi ha candidatures i, per tant, totes i tots els qui formen part de les direccions poden ser escollits. Ser elegible és un deure i una contribució a la comunitat.

Debats de rellavància

Les juntes acullen debats i propostes al voltant de necessitats, prioritats i reptes comuns. Com i cap a on avancem plegats?

Una peça clau amb influència

Les juntes són una peça clau de la governança de l’ecosistema a l’hora d’impulsar mesures de transformació de l’educació a Barcelona.

Una experiència per créixer

Participar de la visió global de l’educació a la ciutat és un procés de maduració professional. Constitueix un enriquiment pels moments compartits, les idees escoltades, el treball aportat…

1 vot per a cada ensenyament

Cada direcció ha d’exercir 1 vot en clau de ciutat per a cada un dels ensenyaments postobligatoris impartits.

Vot informàtic i secret

Una aplicació informàtica garanteix el vot secret amb seguretat, traçabilitat i transparència.

 

Les juntes: Qui i com?

Qui en forma part?

A més de l’equip de Gerència i dels directors i directores de serveis del Consorci d’Educació de Barcelona, així com dels representants de la Inspecció, els membres que composen les juntes són:

 • 3 direccions que imparteixin batxillerat
 • 4 direccions que imparteixin FP
 • 1 direcció que imparteixi ensenyaments esportius
 • 1 direcció que imparteixi ensenyaments artístics
 • 2 direccions de formació d'adults
 • 1 direcció d'EOI

Com s’hi participa?

Les juntes són un espai de treball, de deliberació i de construcció col·lectiva. Això comporta un compromís i una dedicació per part dels seus membres.

 • El càrrec té una durada màxima de 4 anys.
 • Es renova el 50 % de la junta cada 2 anys.
 • Es fa com a mínim de 1 reunió trimestral.
 • S’organitzen comissions de treball ad hoc per aprofundir en algunes temàtiques.
 • Es convoquen altres reunions plenàries i/o de comissions de treball de forma extraordinària.
 • Es compta amb acompanyament, suport i dinamització a les reunions i els processos de treball.

 

Resultats

Finalitzat el procés d’elecció de les juntes de direccions d’ensenyaments postobligatoris, la participació ha estat del 70.60%.

NIVELL Nombre de vots Nombre
de directors
%
Participació
Arts

4

6

66,67%

Batxillerat

42

62

67,74%

CFA

19

25

76,00%

Cicles Formatius

15

24

62,50%

EOI

6

6

100,00%

Esportius

3

3

100,00%

Total

89

126

70,63

 

Junta de direccions d’ensenyaments postobligatoris

Ensenyament Nom Direcció
Batxillerat

Núria Prunes Bueno

Institut Lluís Vives

Judith Fuguet Folch

Institut Poeta Maragall

Isabel Gargallo Toran

Institut Milà i Fontanals

Cicles Formatius

Jose Luis Duran Moyano

Institut Escola Del Treball

Ma Lourdes Gonzalez Campos

Institut Mare de Déu de la Mercè

Martin Martin Jorge 

Institut Joan d’Austria

Montse Blanes Campillo

Institut Bonanova

CFA

Marc Monrós

CFA El Carmel

Francisco Javier Iñiguez Porras

CFP El Clot

EOI

Joana Àlvarez

EOI Drassanes

Ensenyaments Artístics

Ricard Roura Rodo

DEIÀ

Ensenyaments Esportius

Feliu López

Institut de Nàutica de Barcelona

 

Tal i com ha quedat palès la veu de les direccions és un element imprescindible per tal de contribuir a l’educació a la ciutat de Barcelona, amb l’aportació d’idees innovadores, noves visions, reptes i compromís.

Des d’aquesta perspectiva és imprescindible que les veus de les direccions estiguin el màxim de legitimades i és per això que totes i cadascuna d’elles ha pogut dir quines són les que més poden contribuir a aquesta finalitat.

Comencem per felicitar-les, felicitar-los i felicitar-nos. La tasca que tenim per endavant és ingent, tindrem dificultats i grans reptes.